So sánh thông tư số 133/2016/TT-BTC và QĐ 48/2006/QĐ-BTC

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 13/01/2024 25 phút đọc

 

Thông tư số 133/2016/TT-BTC ra đời, thay thế cho Quyết định 48/2006/BTC từ ngày 1/1/2017. Để bạn đọc dễ hình dung, Kế toán Lê Ánh so sánh những điểm giống và khác nhau giữa Thông tư số 133/2016/TT-BTC và Quyết định 48/2006/QĐ-BTC thông qua một số nét căn bản sau: 

>>> Xem thêm: So sánh hệ thống tài khoản Thông tư 200 và thông tư 133 

1. Sự giống nhau giữa Thông tư số 133/2016/TT-BTC và Quyết định 48/2006/QĐ-BTC 

Cả 2 Thông tư số 133/2016/TT-BTC và Quyết định 48/2006/QĐ-BTC đều á p dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 

+ Vốn điều lệ <10 tỷ 

+ Số lượng lao động bình quân trong năm: <300 người 

2. Sự khác nhau giữa Thông tư số 133/2016/TT-BTC và Quyết định 48/2006/QĐ-BTC 

a. Về chứng từ và sổ kế toán: học làm kế toán thuế 

 • Thông tư 133: Doanh nghiệp được tự xây dựng hệ thống chừng từ và sổ kế toán phù hợp với quy định 
 • Quyết định 48: Doanh nghiệp xây dựng chứng từ và sổ kế toán theo những mẫu quy định trong Quyết định 48 

b. Nguyên tắc kế toán và bút toán định khoản 

Thông tư 133: 

 •  Chỉ quy định nguyên tắc kế toán 
 •  Không hướng dẫn chi tiết các bút toán định khoản. Doanh nghiệp tự thực hiện bút toán ghi sổ sao cho phù hợp quy trình luân chuyển chứng từ miễn sao BCTC đúng. 
 •  Doanh nghiệp tự lựa chọn đồng tiền ghi sổ kế toán khi đáp ứng được các tiêu chí Chế độ quy định 
 •  Doanh nghiệp được tự quyết định ghi hoặc không ghi doanh thu từ các giao dịch nội bộ mà không phụ thuộc chứng từ xuất ra 
 •  Doanh nghiệp được tự quy định cho đơn vị hạch toán phụ thuộc ghi nhận khoản vốn nhận từ doanh nghiệp là nợ phải trả hoặc vốn chủ sở hữu   Học kế toán ở đâu tốt tphcm 
 •  Doanh nghiệp Được lựa chọn biểu mẫu BCTC theo tính thanh khoản giảm dần hoặc phân biệt ngắn hạn, dài hạn theo truyền thống... 

Quyết định 48: 

 •  Quy định chi tiết các bút toán định khoản 
 •  Ghi sổ theo Đồng Việt Nam 
 •  Việc ghi nhân doanh thu từ các giao dịch nội bộ căn cứ vào các chứng từ xuất ra là Hóa đơn GTGT hoặc Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 
 •  Quy định rõ biểu mẫu BCTC và doanh nghiệp phải áp dụng. 

c. Hệ thống tài khoản thông tư 133 với quyết định 48 

  

 Thông tư 133 

Quyết định 48 

Tài Khoản đầu 1 

Không có 

TK 1113, 1123: Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý 

TK 121: Chứng khoán kinh doanh
- 1211: Cổ phiếu
- 1212: Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu 

TK 121: Đầu tư tài chính ngắn hạn 

TK 128: Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
- 1281: Tiền gửi có kì hạn 

- 1288: Đầu tư ngắn hạn khác 

 

TK 136: Phải thu nội bộ
- 1361: Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 

- 1368: Phải thu nội bộ khác 

 Không có 

TK 138: Phải thu khác 

-1381: Tài sản thiếu chờ xử lý
- 1386: Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược 

-1388: Phải thu khác 

TK 138: Phải thu khác 

-1381: Tài sản thiếu chờ xử lý 

-1388: Phải thu khác 

Không có 

TK 142: Chi phí trả trước ngắn hạn 

TK 151: Hàng mua đang đi đường 

 Không có 

Không có 

TK 171: Giao dịch  mua bán lại trái phiếu của Chính phủ 

Tài khoản đầu 2 

Không có 

TK 221: Đầu tư tài chính dài hạn
- 2212: Vốn góp liên doanh
- 2213: Đầu tư vào công ty liên kết
- 2218: Đầu tư tài chính dài hạn khác 

TK 229: Dự phòng tổn thất tài sản 

-TK 2291: Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 

- TK 2292: Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác 

- TK 2293: Dự phòng phải thu khó đòi 

- TK 2294: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

TK 159: Các khoản dự phòng
- 1591: Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn
- 1592: Dự phòng phải thu khó đòi
- 1593: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

Tk 229: Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 

TK 242: Chi phí trả trước 

 TK 242: Chi phí trả trước dài hạn 

Không có 

Tk 244: Ký quỹ, ký cược dài hạn 

Tài khoản đầu 3  

Không có 

TK 311: Vay ngắn hạn 

Không có 

TK 315: Nợ dài hạn đến hạn trả 

TK 336: Phải trả nội bộ 

 Không có 

TK 341: Vay và nợ cho thuê tài chính 

-TK 3411: Các khoản đi vay 

- TK 3412: Nợ thuê tài chính 

TK 341: Vay, nợ dài hạn
- 3411: Vay dài hạn
- 3412: Nợ dài hạn
- 3413: Trái phiếu phát hành 
+ 34131: Mệnh giá trái phiếu 
+ 34132: Chiết khấu trái phiếu
+ 34133: Phụ trội trái phiếu
- 3414: Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn 

TK 343: Trái Phiếu phát hành
- 3431: Trái phiếu thường 

  + 34311: Mệnh giá trái phiếu 

  + 34312: Chiết khấu trái phiếu 

  + 34313: Phụ trội trái phiếu
- 3432: Trái phiếu chuyển đổi 
 

TK 344: Nhận ký quỹ, ký cược 

Không có 

TK 351: Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 

TK 352: Dự phòng phải trả 

-3521: Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa 

- 3522: Dự phòng bảo hành công trình xây dựng 

- 3523: Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp 

- 3524: Dự phòng phải trả khác 

TK 352: Dự phòng phải trả (Không có tài khoản cấp 2) 

Bạn cũng có thể đọc thêm bài viết: 

 • Những nét chính về chế độ kế toán trong doanh nghiệp vừa và nhỏ theo thông tư 133/2016/TT-BTC. 
 • Xử lý chi phí thuê nhà mới nhất 
 • Cách xử lý chi phí công tác hợp lý 
 • Cách xử lý tình huống đã viết hóa đơn GTGT nhưng khách hàng trả lại hàng 

​Mong bài viết trên của kế toán Lê Ánh giúp bạn so sánh được thông tư 133/2016 và QĐ 48/2006/QĐ-BTC dễ dàng hơn. 

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Trung tâm Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành. 

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công! 

Trung tâm Lê Ánh hiện đang đào tạo các khóa học kế toán và  khóa học xuất nhập khẩu thực tế , để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ theo số hotline: 0904.84.88.55 hoặc truy cập các website của trung tâm để được tư vấn trực tiếp.

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

   Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường 

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm) 

 

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Kinh nghiệm xử lý hàng hóa thiếu chờ xử lý hay nhất

Kinh nghiệm xử lý hàng hóa thiếu chờ xử lý hay nhất

Bài viết tiếp theo

Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân Chi Tiết

Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo