Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
 • 6
 • 2194
 • 6,943,686

Tổng hợp chi tiết những lưu ý về chi phí mua hàng mới nhất

  24/06/2016

Khi mua hàng, doanh nghiệp có thể phát sinh các chi phí liên quan đến quá trình mua hàng đó. Những chi phí mua hàng này sẽ được hạch toán vào đâu, có cần điều kiện hay lưu ý gì không? Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên của lớp học kế toán thực hành tại Kế toán Lê Ánh sẽ tổng hợp chi tiết cho các bạn các chi phí mua hàng doanh nghiệp có thể gặp và các yêu cầu, lưu ý về chi phí mua hàng.

1. Các khoản chi phí có thể có phát sinh trong quá trình mua hàng

 • Chi phí mua hàng theo hóa đơn

 • Chi phí các khoản thuế phải nộp (đối với hàng nhập khẩu): Thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế bảo vệ môi trường…(nếu có)

 • Chi phí phí, lệ phí khác: phí trước bạ, ....

 • Các chi phí khác trong quá trình mua hàng: vận chuyển, lưu kho, chi phí cho nhân viên mua hàng…

 

2. Những lưu ý về chi phí mua hàng:

a. Nguyên tắc hạch toán chi phí mua hàng

Tất cả các chi phí mua hàng đều được hạch toán vào giá gốc hàng mua. Trong trường hợp chi phí mua hàng có liên quan đến nhiều loại hàng mua, thì kế toán phải phân bổ chi phí đó theo những tiêu thức phù hợp (có thể theo số lượng hoặc trọng lượng). VD: chi phí vận chuyển:…

b. Điều kiện để chi phí mua hàng được tính là chi phí hợp lý, hợp lệ của doanh nghiệp

 • Về nội dung chi phí: Phải phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

 • Về chứng từ:   

- Các khoản chi phí mua hàng phải có hóa đơn, chứng từ theo đúng quy định

+ Những chi phí trên 20 triệu đồng phải được thanh toán qua ngân hàng.

+ Đối với hàng nhập khẩu: có tờ khai hải quan, Giấy nộp tiền

+ Đối với các loại thuế, phí, lệ phí trong quá trình mua hàng: có giấy nộp tiền vào NSNN Học nguyên lý kế toán

 •  Tất cả các chi phí mua hàng mà doanh nghiệp phải trả được tính vào giá gốc của hàng nhập kho.

 •  Các chi phí mua hàng có hóa đơn GTGT hợp pháp, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ sẽ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. học kế toán thực hành ở đâu tốt tại hà nội

 •  Đối với chi phí vận chuyển, lưu kho, chi phí cho nhân viên giao hàng…liên quan đến nhiều hóa đơn mua hàng cần được phân bổ cho từng hóa đơn theo quy định.

>>>> Xem thêm: Cách luân chuyển chứng từ trong quá trình mua hàng

Trung tâm Lê Ánh hiện đang đào tạo các khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ theo số hotline: 0904.84.88.55 hoặc truy cập các website của trung tâm để được tư vấn trực tiếp.

Bình luận

Tin tức mới