Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 8
  • 2044
  • 7,032,676

Công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương

  29/07/2016

Công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương

 

   CÔNG TY ABC                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số 01/CV-ABC                                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VV: Xin áp dụng mức lương tối thiểu                                                                                               

và tự xây dựng thang bảng lương 2016                                                    Hà Nội, ngày.......tháng......năm2016


Kính gửi : Phòng Lao động Thương binh & Xã hội Quận …………..

 

CÔNG TY ABC thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0106482709 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp ngày 20 tháng 09 năm 2014.

Địa chỉ: 173 Xuân thuỷ, cầu giấy, Hà Nội.

Mã số thuế: 0106482709

Điện thoại liên hệ: 0984 322 539 lớp học kế toán thuế

Thực hiện theo Nghị Định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2015 của Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu  vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

Căn cứ Quy định danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiếu vùng.

Căn cứ các văn bản liên quan.

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp, CÔNG TY ABC  xin đăng ký mức lương tối thiểu vùng với Phòng Lao Động - Thương Binh và Xã hội quận ……………..là 3.500.000 đ  kể từ ngày  …. .………… và Công ty tự xây dựng thang bảng lương áp dụng cho toàn  thể CBCNV trong Công ty.

           (Có danh sách bảng lương kèm theo)

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý cơ quan.

Xin trân trọng cảm ơn! Học kế toán doanh nghiệp ở đâu

               CÔNG TY ABC

Nơi nhận:                                                                 

+Như kính gửi

+Lưu VT

>>>>Xem thêm: Hướng dẫn cách lập Mẫu TK3-TS tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH

Trung tâm Lê Ánh hiện đang đào tạo các khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, nếu bạn quan tâm, vui lòng liên hệ theo số hotline: 0904.84.88.55 hoặc truy cập các website của trung tâm để nắm được thông tin về các khóa học này.

Bình luận

Tin tức mới