Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 4
  • 1912
  • 10,943,218

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương

  28/01/2019

Việc xây dựng thang bảng lương rất quan trọng, và phải tuân thủ các quy tắc nguyên tắc  nhất định. Doanh nghiệp, công ty, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

1. Đối tượng xây dựng thang bảng lương

Đối tượng xây dựng thang bảng lương bao gồm: 

- Những doanh nhgiệp mới thành lập phải nộp hồ sơ thang bảng lương cho phòng Lao động Thương binh xã hội quận, huyện nơi Doanh nghiệp đóng địa bàn. chứng chỉ tin học văn phòng của Bộ giáo dục

- Những DN đang hoạt động khi có sự thay đổi về mức lương phải xây dựng lại thang bảng lương để nộp về cho Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện. 

>>>Xem thêm: Lương thưởng tháng 13 có được cho vào chi phí hợp lệ không?

2. Nguyên tắc xây dựng thang bảng lương

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP Hướng dẫn cách xây dựng thang lương, bảng lương. Khi xây dựng thang bảng lương cần tuân thủ các nguyên tắc sau đây.

- Số bậc và chức danh, vị trí công việc của thang lương, bảng lương.

Phụ thuộc vào đặc điểm, đặc thù hoạt động kinh doanh để doanh nghiệp quyết định và xây dựng các chức danh, vị trí công việc cho riêng doanh nghiệp mình. nhân viên c&b là gì

- Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề.

Phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%.

 - Mức lương thấp nhất (khởi điểm) khi xây dựng thang bảng lương (Bậc 1).

    + Đối với công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường (Lao động phổ thông): Không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng hiện hành (Được quy định tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP)

Nếu làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng năm 2018

Mức lương tối thiểu vùng năm 2019

Vùng I

3.980.000 đồng/tháng

4.180.000 đồng/tháng

Vùng II

3.530.000 đồng/tháng

3.710.000 đồng/tháng

Vùng III

3.090.000 đồng/tháng

3.250.000 đồng/tháng

Vùng IV

2.760.000 đồng/tháng

2.920.000 đồng/tháng

-> Nếu làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng năm 2019

Vùng I

4.180.000 + (4.180.000 x 7%) = 4.472.600

Vùng II

3.710.000 + (3.710.000 x 7%) = 3.969.700

Vùng III

3.250.000 + (3.250.000 x 7%) = 3.477.500

Vùng IV

2.920.000 + (2.920.000 x 7%) = 3.124.400

-> Nếu làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề học kế toán thực hành tại cầu giấy

Vùng

Mức lương tối thiểu 2019 đã qua học nghề

Vùng I

4.472.600 + (4.472.600 x 5%) = 4.696.230

Vùng II

3.969.700 + (3.969.700 x 5%) = 3.168.185

Vùng III

3.477.500 + (3.477.500 x 5%) = 3.651.375

Vùng IV

3.124.400 + (3.124.400 x 5%) = 3.280.620

Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề

Vùng

Mức lương tối thiểu  2019 đã qua học nghề

Vùng I

4.472.600 + (4.472.600 x 7%) =  4.785.682

Vùng II

3.969.700 + (3.969.700 x 7%) =  4.247.579

Vùng III

3.477.500 + (3.477.500 x 7%) =  3.720.925

Vùng IV

3.124.400 + (3.124.400 x 7%) =  3.343.108

Chú ý: Kể từ ngày 1/1/2018 Mức tiền lương tháng đóng BHXH là: Mức tiền lương ghi trong hợp đồng lao động (Không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng), phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương

3. Các bước xây dựng thang bảng lương

Bước 1. Công ty rà soát, thống kê các chức danh, công việc chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ.

Đây là công việc đầu tiên khi xây dựng thang bảng lương. Cần xác định, thống kê các công việc theo từng chức danh đang sử dụng trong doanh nghiệp.

Bước 2. Phân nhóm chức danh công việc.

 - Số lượng nhóm chức danh công việc khi xây dựng thang lương, bảng lương chủ yếu dựa trên yêu cầu về trình độ đào tạo của công việc.

- Các công việc có cùng yêu cầu trình độ về đào tạo thì xếp thành một nhóm chức danh. Ngoài ra còn có thể xem xét về kinh nghiệm làm việc, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và các bằng cấp, thể lực, điều kiện làm việc, chứng chỉ khác để phân nhóm.

Lưu ý.

Việc phân nhóm này phải có tác dụng khuyến khích người lao động tích lũy kinh nghiệm, thâm niên để làm tốt công việc hiện tại. Đồng thời cũng nâng cao trình độ chuyên môn để có thể đảm nhận các công việc ở mức độ cao hơn.

Bước 3: Thiết kế mức lương tương ứng với các bậc trong thang lương, bảng lương.

Lưu ý khi xây dựng thang bảng lương:

- Tôn trọng tính bình đẳng

- Phải xây dựng tiêu chuẩn để xếp lương, điều kiện để được nâng bậc lương.

- Định kỳ rà soát để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế (Tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, mặt bằng tiền lương, mức lương tối thiểu vùng,…)

- Phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp. Công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện.

- Thang bảng lương phải được gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp.

Trên đây là những hướng dẫn xây dựng thang bảng lương. Mong bài viết trên của Kế toán Lê Ánh giúp ích cho bạn đọc.

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về khóa học kế toán tổng hợp thực hành.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Trung tâm Lê Ánh hiện có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu ở Hà Nội và TPHCM, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0904.84.88.55 để biết được thông tin của các khóa học này.

Bình luận

Tin tức mới