Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
 • 4
 • 2915
 • 4,581,987

Hạch toán Tài khoản 151 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  16/11/2016

Tài khoản 151- Hàng  mua đang đi đường theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Tài khoản hàng mua đang đi đường 151 theo thông tư 133 năm 2016 của BTC dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được sử dụng trong thực tế như thế nào, các kế toán trưởng tại lớp học Kế toán thực hành hướng dẫn các bạn cách sử dụng như sau

>>>> Xem thêm: Hach toán tài khoản 136 – Phải thu nội bộ theo thông tư 133/2016/TT-BTC

1. So sánh tài khoản 151  trong Thông tư 133/2016/TT-BTC với Thông tư 200/2014/TT-BTC và QĐ 48/2006/BTC

 

Thông tư 133

Thông tư 200

Quyết Định 48

Tài khoản 151

TK151: Hàng mua đang đi đường

TK151: Hàng mua đang đi đường

Không có TK 151

2. Nguyên tắc kế toán tài khoản 151- Hàng mua đang đi đường

 • Tài khoản 151 dùng để phản ánh trị giá của các loại hàng hóa, vật tư mua ngoài đã thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng cuối kỳ vẫn chưa về nhập kho do đang trên đường vận chuyển, ở bến cảng, bến bãi hoặc đã về đến doanh nghiệp nhưng đang chờ kiểm nhận để nhập kho.
 • Kế toán hàng mua đang đi đường được ghi nhận vào tài khoản kế toán theo nguyên tắc giá gốc.
 • Hàng ngày, khi nhận được hóa đơn mua hàng nhưng hàng chưa về nhập kho, kế toán chưa ghi sổ mà tiến hành đối chiếu với hợp đồng kinh tế và lưu hóa đơn vào tập hồ sơ riêng:”Hàng mua đang đi đường”
 • Trong kỳ, nếu hàng về nhập kho, căn cứ vào  phiếu nh ậpkho và hóa đơn mua hàng kế toán ghi sổ trực tiếp vào các  tài khoản 152, t ài khoản 153, tài khoản 156.
 • Cuối kỳ, hàng vẫn chưa về thì căn cứ hóa đơn mua hàng kế toán ghi vào tài khoản 151 v à ph ải mở chi tiết để theo dõi hàng mua đang đi đừơng theo từng chủng loại hàng hóa, vật tư, từng lô hàng, từng hợp đồng kinh tế

3. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 151- Hàng mua đang đi đường theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Bên nợ:

 • Trị giá hàng hóa, vật tư đã mua đang đi đường;
 • Kết chuyển trị giá thưc tế của hàng hóa, vật tư đã  mua đang đi đường cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo PP kiểm kê định kỳ)

Bên có:

 • Trị giá hàng hóa, vật tư đã mua đang đi đường đã về nhập kho hoặc đã chuyển thẳng cho khách hàng;
 • Kết chuyển trị giá thưc tế của hàng hóa, vật tư đã  mua đang đi đường đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo PP kiểm kê định kỳ)

Số dư bên nợ: Trị giá hàng hóa, vật tư đã mua nhưng còn đang đi đường.

4. Sơ đồ kế toán tài khoản 151 theo thông tư 133/2016/TT-BTC

4.1. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên

Ghi chú:

 1. Hàng mua đang đi đường
 2. Hàng mua đang đi đường đã về nhập kho
 3. Hàng mua đang đi đường bán giao thẳng hoặc gửi đi bán
 4. Hàng mua đang đi đường bị mất mát, hao hụt hoặc thiếu khi kiểm kê chờ xử lý
 5. Thuế nhập khẩu phải nộp khi nhập khẩu

4.2. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

Bài viết liên quan:

Hach toán tài khoản 136 – Phải thu nội bộ theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Download hệ thống tài khoản theo thông tư 133/2016/TT-BTC

So sánh thông tư 133 và Quyết định 48

So sánh thông tư 133 và thông tư 200

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Tin tức mới