Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 9
  • 814
  • 4,582,901

Hướng dẫn kế toán hàng tồn kho theo thông tư 200

  31/10/2017

Hàng tồn kho là yếu tố thiết yếu hầu hết các doanh nghiệp phải duy trì tỉ lệ nhất định đảm bảo cho doanh nghiệp duy trì được quá trình sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn. Vậy nguyên tắc hạch toán hàng tồn kho theo T200 quy định như thế nào.

Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc cách hạch toán nghiệp vụ chi tiết trong bài viết này. 
>>>xem thêm: Quy định về tiêu hủy tài liệu kế toán

 I.  9 Nguyên tắc hạch toán theo phương pháp tính giá hàng tồn kho cụ thể theo T200

1. Khi tính giá hàng tồn kho sẽ không sử dụng theo phương pháp LIFO, áp dụng kỹ thuật tính giá theo phương pháp bán lẻ  

2. Đối với hàng tồn kho khi mua kèm theo thiết bị phù tùng dùng để thay thế thì khi hạch toán cần phải ghi nhận trùng hợp với giá trị của những đơn giá từng loại. Các nhóm thiết bị và phụ tùng dùng để thay thế tiến hành ghi nhận theo giá trị hợp lý của từng loại, Đối với thiết bị và phụ tùng dùng để thay thế và dự trù kinh doanh theo chi phí sản xuất kinh doanh dở dang trong 12. tháng hay vượt qua cả chu kỳ kinh doanh thì sẽ được thể hiện là nhóm tài sản dài hạn thể hiện trên BCTC.

3. Trong trường hợp doanh nghiệp xuất hàng tồn kho để khuyến mãi, quảng cáo và không dùng để kèm theo những điều kiện khác kèm theo những điều kiện cụ thể khi mua hàng hóa sản phẩm, lưu ý về ghi nhận giá trị hàng tồn kho và các chi phí bán hàng khác.

4. Nếu khách hàng  khi mua hàng sẽ chỉ nhận được hàng khuyến mãi với điều kiện mua sản phẩm  và hàng hóa thì kế toán phải phân bổ lại toàn bộ số tiền thu được từ doanh thu bán hàng hóa dịch vụ áo dụng với cả hàng khuyến chỉ được nhận hàng khuyến mại, quảng cáo kèm theo các điều kiện khác như phải mua sản phẩm, hàng hóa thì phải phân bổ số tiền thu được để tính doanh thu cho cả hàng khuyến mại, giá trị hàng khuyến mại được tính vào giá vốn.

5. Trong trường hợp nhà phân phối áp dụng hàng khuyến mãi với nhà sản xuất dùng để theo dõi và thuyết minh trên báo cáo tài chính. 

hạch toán bán hàng theo TT200

 Hạch toán phương pháp tính giá hàng tồn kho theo TT200 

6. Quy định về tính chiết khấu thương mại, áp dụng khi tính chiết khấu thương mại, tính giảm giá hàng bán nhận được dùng để phân bổ cho số hàng tồn kho và tính giá vốn.

7.  Áp dụng với việc nhận ủy thác không phản ánh trên hàng tồn kho của bên giao lại ủy thác hàng tồn kho.

8.  Quy định không được vốn hóa lại lãi vay với nhà thầu xây lắp  

9.  Hạch toán theo TK157 không được áp dụng khi chuyển hàng tồn kho với các đơn vị phụ thuộc sử dụng theo TK 136 khi hạch toán tài khoản hàng tồn kho theo thông TT200.

Trên đây là 9 nguyên tắc hạch toán và  tính giá hàng tồn kho theo TT200 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam

Bạn đọc xem thêm bài viết tại đây:  Quy mô vốn điều lệ có ảnh hưởng tới doanh nghiệp như thế nào

Hotline tư vấn khóa học kế toán tổng hợp thực hành: 0904.848.855/ Mrs Lê Ánh 

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công! 

Bình luận

Tin tức mới