Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  04/02/2017

Không đăng ký tài khoản ngân hàng có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào không

Khi đăng ký và nộp thuế GTGT áp dụng theo điều kiện được khấu trừ thuế GTGT đầu vào tại khoản 3 điều 15 thông tư 219/2013 TT-BTC ngày 31/12/2013 do Bộ tài chính được sửa đổi, bổ sung áp dụng cho TT 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014, thông tư 151/2014/TT-BT

  20/01/2017

Hướng dẫn tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017

Trung tâm kế toán Lê Ánh xin gửi tới bạn đọc cách tính thuế TNDN tạm tính quý và tính TNDN năm 2017 do Bộ tài chính ban hành TT78/2014/TT-BTC và TT96/2015/TT-BTC.

  18/01/2017

Hướng dẫn hạch toán chi phí đồng phục cho nhân viên năm 2017

Thông tư mới nhất do BTC ban hành kể từ 02/08/2014 áp dụng theo thông tư 78/2014/tt-btc và công văn số 2785/TCT-CS ngày 23/7/2014 các khoản chi phí tai doanh nghiệp bị khống chế 15% áp dụng với các khoản chi phí trong đó có chi phí đồng phục nhân viên.

  09/12/2016

Hướng dẫn lập tờ khai lệ phí Môn bài năm 2017 theo NĐ 139/2016/NĐ-CP

Kế toán Lê Ánh hướng dẫn bạn cách lập tờ khai lệ phí Môn bài năm 2017 theo NĐ 139/2016/NĐ-CP của Chính Phủ như sau:

  09/12/2016

Tải tờ khai lệ phí môn bài theo NĐ 139/2016/NĐ-CP áp dụng từ 2017

Bạn có thể tải tờ khai lệ phí môn bài theo nghị định 139/2016/NĐ-CP được áp dụng từ 1/1/2017 trong bài viết dưới đây của Kế toán Lê Ánh.

  09/12/2016

Lệ phí môn bài năm 2017

Lệ phí môn bài là 1 loại lệ phí mà doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp hàng năm. Bài viết này, Kế toán Lê Ánh hướng dẫn các bạn các vấn đề về lệ phí môn bài năm 2017 theo nghị định số 139/2016/NĐ-CP mới nhất của Chính phủ.

  09/12/2016

MỨC THUẾ SUẤT THUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP

Mức thuế suất tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp được quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Kế toán Lê Ánh trích dẫn quy định về thuế suất tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp như sau:

  07/12/2016

Cách hạch toán Thuế Tiêu thụ đặc biệt 3332

Kế toán Lê Ánh hướng dẫn bạn cách hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt theo thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:

  07/12/2016

Gía tính thuế Tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa dịch vụ

Giá tính thuế TTĐB của hàng hóa, dịch vụ là giá bán hàng hoá, giá cung ứng dịch vụ của cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa có thuế TTĐB, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) và thuế giá trị gia tăng. Kế toán Lê Ánh hướng dẫn bạn cách xác định giá tính thuế Tiêu th

  06/12/2016

Biểu Thuế suất Thuế Tiêu thụ đặc biệt mới nhất

Kế toán Lê Ánh giới thiệu với bạn đọc biểu thuế suất thuế Tiêu thụ đặc biệt mới nhất theo thông tư 195/2015/TT-BTC được chi tiết như sau: