Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
 • 13
 • 5251
 • 4,466,158

Kỹ năng kiểm tra chi phí lương cho người lao động

  25/02/2017

Chi phí lương cho người lao động là một trong những khoản chi phí phức tạp nhất trong doanh nghiệp. Do vậy, doanh nghiệp cần kiểm tra thật cẩn thận chứng từ và các khoản chi cho người lao động trước khi nộp báo cáo tài chính.

Bài viết dưới đây, lớp học kế toán thực hành Kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ với các bạn kỹ năng kiểm tra chi phí lương cho người lao động trong doanh nghiệp.

>>> Xem thêm: Tăng mức phụ cấp tiền ăn trưa, ăn ca năm 2017

I. KIỂM TRA SỐ LIỆU TÀI KHOẢN 334 TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Số liệu phản ánh ở tài khoản 334 hợp lý khi thỏa mãn:

 • Số dư nợ đầu kỳ ở sổ cái TK 334 = Số dư nợ đầu kỳ TK 334 trên bảng cân đối phát sinh;
 • Tổng Phát sinh Có ở sổ cái TK334 trong kỳ = Số phát sinh Có TK334 trên bảng cân đối số phát sinh = Tổng phát sinh thu nhập được ở Bảng lương trong kỳ (Lương tháng + Phụ cấp + tăng ca);
 • Tổng phát sinh Nợ TK 334 trong kỳ = Tổng đã thanh toán + các khoản giảm trừ ( bảo hiểm) + tạm ứng;
 • Tổng Số dư Có cuối kỳ ở sổ cái TK 334 = Tổng số dư Có cuối kỳ ở bảng cân đối phát sinh;
 • Kiểm tra các bút toán hoạch toán tiền lương có khớp với sổ sách không

ky-nang-kiem-tra-chi-phi-tien-luong

                                           Kiểm tra số liệu tiền lương

II. KIỂM TRA CHỨNG TỪ LIÊN QUAN ĐẾN CHI PHÍ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Liên quan đến chế độ lương và thưởng cho người lao động, doanh nghiệp cần có đầy đủ chứng từ sau:

 • Hợp đồng lao động, chứng minh thư phô tô của người lao động,
 • Bảng chấm công hàng tháng,
 • Bảng lương đi kèm bảng chấm công
 • Bảng thanh toán lương làm thêm giờ
 • Phiếu chi thanh toán lương, hoặc chứng từ ngân hàng nếu doanh nghiệp thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng;
 • Phụ lục hợp đồng lao động hoặc quyêt định tăng lương;
 • Tất cả các chứng từ phải có ký tá đầy đủ
 • Đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân (danh sách nhân viên được đăng ký MST cá nhân)
 • Hồ sơ của người lao động đầy đủ (giấy khai sinh, giấy khám sức khỏe, bằng cấp liên quan…) thì càng tốt.
 • Quy chế tài chính của công ty, thỏa ước lao động tập thể.

Tờ khai:

 • Quyết tóan thuế TNCN cuối năm
 • Tờ khai thuế TNCN tháng quý nếu có phát sinh
 • Các chứng từ nộp thuế TNCN nếu có

III. MỘT VÀI LƯU Ý KHÁC VỀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

 • Nếu người lao động ký hợp đồng làm việc dưới 03 tháng và có lương từ 2.000.000 đồng trở lên thì khi trả lương, doanh nghiệp phải khấu trừ 10% thuế TNCN.

Doanh nghiệp không phải khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân khi:

+ Mỗi lần chi trả cho người lao động trong tháng dưới 2.000.000 đồng
+ Người lao động có thu nhập duy nhất tại một nơi, có MST cá nhân và có làm bản cam kết 02.

+ Chỉ được ký tối đa 2 lần với một lao động nếu mỗi lần làm việc dưới 3 tháng.
+ Trong năm nếu người lao động trong doanh nghiệp không phát sinh thuế TNCN do mức lương chưa đến mức phải nộp thì kế toán vẫn phải quyết toán thuế TNCN năm cho họ.

 • Nếu người lao động ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên thì doanh nghiệp phải nộp bảo hiểm cho người lao động.
 • Mức phụ cấp ăn trưa: Phụ cấp ăn trưa tối đa chi cho người lao động không phải chịu thuế TNCN từ 15/10/2016 là 730.000 đồng/người/tháng, trước 15/10/2016  tối đa 680.000 đồng/tháng.
 • Phụ cấp trang phục bằng tiền: tối đa là 5.000.000 đồng/người/năm.
 • Các khoản phúc lợi khác cho người lao động: hiếu, hỉ, sinh nhật… tối đa không quá 1 tháng lương thực hiện của người lao động trong năm.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: lương của người lao động, phụ cấp theo lương, quy định về phụ cấp ăn trưa, quy định về phụ cấp trang phục, ...

 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành và làm dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 nănm đến 20 năm kinh nghiệm)

Kế toán Lê Ánh luôn hướng đến là địa chỉ đào tại kế toán uy tín nhất 

Fanpage Kế toán Lê Ánh

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

Bình luận

Tin tức mới