Quy định chung về lập báo cáo tài chính năm 2017

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 07/07/2023 17 phút đọc

Lập báo cáo tài chính cần phải đúng quy định về chế độ kế toán cũng như đúng quy định trong luật kế toán. Bài viết dưới đây, Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết, cụ thể những quy định về lập báo cáo tài chính mới nhất năm 2017.

1. Quy định về kỳ lập báo cáo tài chính

- Kỳ lập báo cáo tài chính là theo quý hoặc theo năm.

Tất cả các doanh nghiệp đều phải lập BCTC theo năm.

Nhưng chỉ có một số loại hình doanh nghiệp được quy định cụ thể mới phải lập báo cáo tài chính theo quý. Những doanh nghiệp phải lập và nộp báo cáo tài chính quý theo quy định gồm: Doanh nghiệp Nhà nước; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán.

ba-cao-tai-chinh-nam-2017

Quy định về kỳ lập báo cáo tài chính

2. Quy định về kiểm toán đối với báo cáo tài chính

Theo quy định, một số doanh nghiệp bắt buộc báo cáo tài chính khi nộp cho các cơ quan liên quan là báo cáo đã được kiểm toán. Do vậy, những doanh nghiệp này cần kiểm toán báo cáo trước khi nộp cho các cơ quan liên quan. Những doanh nghiệp đó là: học kế toán thực tế ở đâu hà nội

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

Doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán.

3. Chế độ kế toán doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng cho kỳ kế toán năm 2016 khóa học kế toán

Tùy đặc điểm, nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể chọn lựa áp dụng một trong những chế độ kế toán sau vào công tác kế toán của doanh nghiệp:

Chế độ kế toán theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC (áp dụng cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ)

Chế độ kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC (đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ thành lập sau ngày 26/08/2016)

Chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Được áp dụng cho những doanh nghiệp lớn hoặc doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn hoàn thiện công tác kế toán theo thông tư 200)

4. Quy định nơi nhận Báo cáo tài chính

Mỗi loại hình doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính cho những cơ quan khác nhau. Dưới đây là bảng tổng hợp nơi nhận báo cáo tài chính của các doanh nghiệp.

 

Sở Tài chính

Cơ quan thuế

Cơ quan Thống kê

Doanh nghiệp mẹ (Doanh nghiệp cấp trên)

Cơ quan đăng ký kinh doanh

Ủy ban chứng khoán NN và sở giao dịch chứng khoán

Ban quản lý khu chế xuất

Doanh nghiệp nhà nước

x

X

x

x

X

 

 

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

X

X

X

X

 

X

 

Doanh nghiệp ở khu chế xuất, khu CN, khu CN cao

 

X

X

 

X

X

 

X

Doanh nghiệp còn lại

 

X

X

X

X

 

 

 

5. Quy định về bộ báo cáo tài chính doanh nghiệp phải nộp:

Bộ báo cáo tài chính doanh nghiệp phải nộp cho các cơ quan quản lý phải đầy đủ những mẫu biểu sau:

Bảng cân đối kế toán;

Báo cáo kết quả kinh doanh;

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo quyết định 48 không cần nộp báo cáo này),

Thuyết minh báo cáo tài chính,

Bảng cân đối số phát sinh (Doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán theo Thông tư 200 không cần nộp bảng cân đối số phát sinh),

Quyết toán thuế TNDN và các phụ lục đi kèm

6. Quy định về thời hạn nộp Báo cáo tài chính:

a. Đối với cơ quan, doanh nghiệp nhà nước:

Công ty con phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là sau 30 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Công ty mẹ nộp báo cáo tài chính chậm nhất là sau 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

b. Đối với các loại hình doanh nghiệp khác:

Thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày, từ ngày kết thúc năm tài chính.

Các chi nhánh, đơn vị kế toán trực thuộc nộp Báo cáo tài chính năm cho doanh nghiệp kế toán cấp trên theo quy định về thời gian của đơn vị kế toán cấp trên.

7. Một số doanh nghiệp không phải nộp Báo cáo tài chính năm

a. Những doanh nghiệp được phép gộp Báo cáo tài chính:

- Doanh nghiệp mới thành lập từ 1/10/2016.

- Doanh nghiệp giải thể, dừng kinh doanh vào quý 1/2017

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp muốn gộp báo cáo tài chính, doanh nghiệp nên làm công văn đề nghị gộp báo cáo tài chính gửi cơ quan thuế quản lý.

b. Doanh nghiệp không phải lập Báo cáo tài chính:

Doanh nghiệp xin tạm dừng kinh doanh từ 1/1/2016 tới 31/12/2016

>>>>>>>>>Xem thêm: Hướng dẫn xử lý quỹ tiền mặt bị âm

Từ khóa liên quan: Báo cáo tài chính, lập báo cáo tài chính, quy định lập báo cáo tài chính

>>>>>>>>> Có thể bạn quan tâm: các khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu cho người mới bắt đầu.

Bình luận

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê ÁnhAdmin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Cách xử lý khi bảng cân đối số phát sinh không cân

Cách xử lý khi bảng cân đối số phát sinh không cân

Bài viết tiếp theo

Hướng dẫn xử lý quỹ tiền mặt bị âm

Hướng dẫn xử lý quỹ tiền mặt bị âm
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo