Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 4
  • 2269
  • 6,955,718

Thuế GTGT được tính vào chi phí được trừ thuế TNDN không?

  26/08/2016

Thuế GTGT là sắc thuế hay gặp nhất trong doanh nghiệp, khi nào thuế GTGT được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDNBài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học đào tạo kế toán tổng hợp tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết các trường hợp thuế GTGT được tính và không được tính vào chi phí thuế TNDN.

>>> Xem thêm: Các khoản nộp thuế có được tính là chi phí hợp lý không

1. Các trường hợp thuế GTGT được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

  • Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Định khoản:

+ Hóa đơn mua vào:

Nợ TK 152, 153, 156, 211…

          Có TK 311, 111, 112

Khi xuất dùng, đưa vào các tài khoản chi phí:

Nợ TK 621, 627, 642… Học kế toán ở đâu tốt

          Có TK 152, 153, 214…

+ Hóa đơn bán ra:

Khi bán ghi nhận phần thuế GTGT vào doanh thu bán hàng

Cuối kỳ, xác định số thuế GTGT phải nộp:

Nợ TK 511

         Có TK 3331

  • Phần thuế GTGT của hóa đơn bán hàng thông thường

Định khoản:

Nợ TK 152, 153, 156….: Tổng giá trị thanh toán

         Có TK 111,112, 331…: Tổng giá trị thanh toán

2. Các trường hợp thuế GTGT không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

  • Thuế GTGT đã được khấu trừ hoặc hoàn thuế (Khi mua hàng định khoản riêng phần thuế này vào TK 133)

  • Thuế GTGT đầu vào của TSCĐ là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống vượt mức quy định được khấu trừ tức là phần thuế GTGT tương ứng với phần nguyên giá trên 1,6 tỷ đồng.

Định khoản:

+ Khi mua TSCĐ:

Nợ TK 211, 241: Nguyên giá trên hóa đơn + Thuế GTGT tương tứng với nguyên giá trên 1,6 tỷ

Nợ TK 133: 160.000.000 (Phần thuế GTGT tương ứng với nguyên giá 1,6 tỷ)

      Có TK 331, 112

+ Khi tính khấu hao:

Nợ TK chi phí liên quan

     Có TK 214:

Lưu ý: Khi tính thuế TNDN, kế toán phải loại phần khấu hao của thuế GTGT tương ứng với nguyên giá trên 1,6 tỷ khỏi chi phí được trừ.

HOTLINE: 0904.84.88.55 (Mrs Ánh)

>>> Có thể bạn quan tâm: Các khóa học xuất nhập khẩu ở Hà Nội và TPHCM.

Bình luận

Tin tức mới