Hướng dẫn lập thuyết minh báo cáo tài chính theo TT 133/2016 TT-BTC

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 07/07/2023 10 phút đọc

Thuyết minh báo cáo tài chính là nghiệp vụ rất quan trong yêu cầu kế toán viên đảm bảo nguyên tắc đầy đủ, minh bạch những avẫn giữ được bí mật kinh doanh. Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn nghiệp vụ lập thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133/ 2016/TT-BTC.

Đặc điểm của thuyết minh báo cáo tài chính

Thông qua thuyết minh BCTC nhà đầu tư, cơ quan chức năng có thể nhận diện được hình thức và tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty đó trong 1 năm trong các kỳ kế toán ra sao. Dựa trên mẫu thuyết minh BCTC theo thông tư 133/2016/ TT-BTC nhà đầu tư  nắm được tình hình và lĩnh vực kinh doanh của daonh nghiệp.

Tải: bản thuyết minh báo cáo tài chính mẫu 09-tt133/btc

Nội dung thuyết minh báo cáo tài chính

Theo quy định và hướng dẫn của BTC theo thông tư 133một bản thuyết minh báo cáo tài chính đầy đủ gồm những mục sau:

 • Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp là gì

 • Nêu rõ các kỳ kế toán toán, đơn vị tiền tệ trong thuyết minh BCTC là gì

 • Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

 • Chính sách kế toán được áp dụng

 • Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo tài chính

 • Thông tin bổ sung cho các khoản mục được trình bày trong báo cáo kết quả kinh doanh

 • Thông tin bổ sung báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 • Thông tin tham khảo khác

thuyet-minh-bao-cao-tai-chinh-theo-thong-tu-133/2016-TT-BTC

Hướng dẫn lập thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133

Cơ sở lập thuyết minh báo cáo tài chính 

Dựa trên hướng dẫn thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133, khi lập báo cáo tài chính kế toán viên nên chú ý những căn cứ sau:

 • Dựa trên báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong kỳ báo cáo.

 •  Căn cứ dựa trên sổ sách kế toán tổng hợp, nhật ký chung, sổ cái, biên bản kế toán có liên quan

 • Dựa trên bản thuyết minh báo cáo từ những kỳ trước

 • Căn cứ trên tình hình kinh doanh thực tế của doanh nghiệp

 • Dựa trên định hướng kinh doanh của doanhn nghiệp trong các kỳ kế toán

Nguyên tắc lập thuyết minh báo cáo tài chính

Khi lậpbản thuyết minh báo cáo tài chính doanh nghiệp phải lập bảng thuyết minh theo hướng dẫn của thông tư 133.

Bản thuyết minh phải đầy đủ các yếu tố: thông tin về giao dịch gắn liền với sự kiện quan trọng, thông tin cung cấo bổ sung chưa được sử dụng trong các thuyết minh báo cáo tài chính khác, các nội dung được trình bày có hệ thống.

Lưu ý:  Để đảm bảo tính chính xác và thiết thực khi lập thuyết minh BCTC kế toán cần:

 • Làm theo đúng các chuẩn mực và nguyên tắc kế toán.

 • Cung cấp thông tin doanh nghiệp, bí mật kinh doanh dựa trên yêu cầu tối thiểu của luật pháp.

 • Báo cáo tài chính đảm bảo tính minh bạch, chính xác để hạn chế những thắc mắc phát sinh không đáng có

 • Giữ các bí mật kinh doanh và để không bị lộ thông tin ra ngoài cho đối thủ.

>>>>>Xem thêm: Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Bạn có thể tham khảo thêm: Các khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu ở Hà Nội và TPHCM

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Báo cáo tình hình tài chính mẫu số B01- DNNKLT theo thông tư 133

Báo cáo tình hình tài chính mẫu số B01- DNNKLT theo thông tư 133

Bài viết tiếp theo

Khóa Học Kế Toán Hộ Kinh Doanh Cá Thể

Khóa Học Kế Toán Hộ Kinh Doanh Cá Thể
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo