Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 5
  • 2274
  • 6,955,723

Cách sử dụng hàm VLOOKUP cho kế toán máy trên Excel

  08/01/2018

Hướng dẫn cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel vào công việc kế toánd để tính phân bổ chi phí, tính khấu hao, tính giá nhập xuất kho…

Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel kế toán

Công dụng:

- Tìm đơn giá Xuất kho từ bên Bảng kê Nhập Xuất Tồn về Phiếu Xuất Kho

- Tìm mã Tài Khoản, tên Tài Khoản từ Danh mục Tài khoản về Bảng Cân Đối Số Phát Sinh, về Sổ 131, 331,…

- Tìm Mã hàng hóa, Tên hàng hóa từ Bảng chi tiết danh mục hàng hóa về Bảng Nhập Xuất Tồn học kế toán thực hành

- Tìm số dư của đầu tháng N căn cứ vào cột số dư của tháng N-1

- Tìm số “Khấu hao (Phân bổ) lũy kế từ kỳ trước” của Bảng khấu hao (Bảng phân phối chi phí trả trước) căn cứ vào Giá trị khấu hao (Phân bổ) lũy kế của tháng N-1.

- Tìm kiếm số dư của chi tiết từng khách hàng phải thu, phải trả cuối năm dựa trên báo cáo tuổi nợ và Sổ chi tiết công nợ theo từng đối tượng.

Câu lệnh: VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

Giải thích:

- Lookup_value: Giá trị để tìm kiếm chỉ là một Ô và phải có Tên trong Vùng dữ liệu tìm kiếm (Là Ô mã hàng hóa, Mã tài khoản, Mã tài sản, Mã Công cụ Dụng cụ…)

- Table_array: “Vùng dữ liệu tìm kiếm” phải chứa tên của “Giá trị để tìm kiếm” và phải chứa “Giá trị cần tìm”. Để bắt đầu của vùng được tính từ dãy số có chữa “Giá trị để tìm kiếm”. (Cụ thể: là bảng dữ liệu của tháng trước hoặc dữ liệu của Sheet khác)

- Col_index_num: Là số thứ tự cột, tính từ bên trái sang của vùng dữ liệu tìm kiếm (bạn đếm từ bên trái của vùng sang đến cột cần lấy dữ liệu xem là cột thứ mấy). học kế toán ở đâu tốt nhất

- Range_lookup: thường để giá trị là 0, nghĩa là không thực hiện sắp xếp theo thứ tự nào.

Ví dụ:

Tìm giá trị phân bổ lũy kế kỳ trước của mặt hàng “Card visit” từ tháng 11/2017 sang tháng 12/2017

- Lookup_value: Là ô chứa tên hàng “Card visit”, ở ví dụ này là D10

- Table_array: là vùng dữ liệu tìm kiếm, là bảng phân bổ CCDC tháng 11 từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc của bảng, ở ví dụ này là ’11-17’!D10:N84

- Col_index_num: là cột “Giá trị phân bổ lũy kế kỳ này” của sheet 11-17 và được đếm từ bên trái của vùng sang, ở ví dụ này là cột thứ 10.

- Chọn giá trị FALSE, để hiển thị giá trị chính xác.

Ảnh minh họa như sau:

>>>>> Xem thêm: Tổng hợp các hàm Excel cho kế toán

Kế toán Lê Ánh - nơi tổ chức đào tạo các khóa học kế toán thực tế chuyên nghiệp, với giảng viên đứng lớp 100% là những chuyên gia giàu kinh nghiệm, hiện đang là kế toán trưởng, giám đốc tài chính, nghiệp vụ XNK tại các doanh nghiệp lớn rất sẵn lòng giải đáp những thắc mắc cho bạn nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình học và làm kế toán.

Đặc biệt, bạn có thể tham gia lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại Hà Nội TP Hồ Chí Minh để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ các chuyên gia, kế toán trưởng tại Kế toán Lê Ánh.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Trung tâm Lê Ánh đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, nếu bạn quan tâm có thể tham khảo tại website: ketoanleanh.edu.vn

Bình luận

Tin tức mới