Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 07/07/2023 21 phút đọc

Quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế? Điều kiện, đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế? Đây là những nội dung được rất nhiều bạn đọc quan tâm. Ở bài viết dưới đây, kế toán Lê Ánh sẽ gửi đến bạn đọc các thông tin chi tiết về hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

>>>>>>xem thêm:Quy định về biên lai điện tử 

1. Đối tượng được phép sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Khoản 2 Điều 12 Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, theo đó các trường hợp đáp ứng những điều kiện dưới đây được dùng hóa đơn điện tử không có mã: ham sumif

Lĩnh vực kinh doanh: điện lực; xăng dầu; bưu chính viễn thông; vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy; nước sạch; tài chính tín dụng; bảo hiểm; y tế; kinh doanh thương mại điện tử; kinh doanh siêu thị; thương mại

Hạ tầng kỹ thuật: có khả năng thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định và đảm bảo việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế

Không thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế và trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế) khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Các lĩnh vực kinh doanh được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế được quy định cụ thể

Kết luận:

Vậy đối tượng được phép sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế là: các doanh nghiệp, tổ chức ở khoản 2 trên nhưng không thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế. vlookup trong excel

2.  Hướng dẫn cách đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Theo điều 20, Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế, các tổ chức, DN cần thực hiện như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

Nội dung thông tin đăng ký, thay đổi thông tin đã đăng ký theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018. 

Bước 2: Cơ quan thuế có trách nhiệm gửi Thông báo theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.

Bước 3a: Nếu cơ quan Thuế không đồng ý thì tổ chức kinh tế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo nội dung bài viết: Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Bước 3b: Nếu cơ quan Thuế chấp nhận cho phép tổ chức được sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì doanh nghiệp, tổ chức tiếp tục thực hiện các bước sau:

 • Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để lập hóa đơn mẫu
 • Lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử
 • Sau khi lựa chọn xong mẫu hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cung cấp HĐĐT sẽ gửi lại cho bạn hóa đơn điện tử mẫu.  nguyên lý kế toán
 • Tiếp theo, bạn lập thông báo phát hành hóa đơn gửi kèm đính kèm phụ lục với hóa đơn mẫu và Quyết định áp dụng HDĐT. Các bạn thực hiện như sau:

Đăng nhập vào phần mềm HTKK theo mã số thuế công ty. Chọn mục "Hóa đơn"/Chọn mục "Thông báo phát hành hóa đơn (TB01/AC)" như hình sau:

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

 • Tiếp theo Chọn "Kỳ tính thuế".

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

 • Tiếp theo điền thông tin hóa đơn lên trên thông báo phát hành hóa đơn. Thông tin cần điền bao gồm:
  • Mã loại hóa đơn: Người sử dụng chọn trong combobox, mã loại hóa đơn bao gồm : 01GTKT,06HDXK…;
  • Tên loại hóa đơn: Tên của loại hóa đơn tương ứng với mã hóa đơn, ví dụ : mã hóa đơn 01GTKT có tên là Hóa đơn giá trị gia tăng...;
  • Mẫu số: Ghi mẫu số tương ứng với mã loại hóa đơn; NSD nhập Mẫu số theo đúng cấu trúc được quy định trong thông tư với độ dài tối đa 20 ký tự, và bắt buộc nhập 11 ký tự đầu theo đúng cấu trúc quy định trong thông tư (trừ tem, vé, thẻ);
  • Ký hiệu: Ghi lại mã ký hiệu của hóa đơn;
  • Số lượng: Ứng dụng hỗ trợ tính theo công thức = (Đến số - Từ số) + 1, không cho phép sửa;
  • Từ số: Số hóa đơn đầu tiên của lần thông báo phát hành này;
  • Đến số: Số hóa đơn cuối cùng của lần thông báo phát hành này; mẫu giấy ủy quyền
  • Ngày bắt đầu sử dụng: phải sau ngày thông báo phát hành ít nhất 2 ngày;

Ví dụ: Ngày 05/11/2020 là ngày thông báo thì ngày bắt đầu sử dụng là ngày 07/11/2020;

 • Tên doanh nghiệp : Tên doanh nghiệp cung cấp HDĐT;
 • MST: Mã số thuế của doanh nghiệp cung cấp HDĐT.

- Các bạn có thể tham khảo như hình sau”

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Sau khi bạn đã nhập xong thông tin về lô hóa đơn phát hành. Chọn "Ghi"/Chọn “Kết xuất XML” để lưu Thông báo phát hành hóa đơn điện tử dạng .xml.

 • Nộp thông báo phát hành hóa đơn và hồ sơ liên quan qua mạng
 • Doanh nghiệp sử dụng trình duyệt truy cập vào địa chỉ https://ketoanleanh.vnthuedientu.gdt.gov.vn, sau đó đăng nhập hệ thống theo mã số thuế của doanh nghiệp.
 • Chọn "Khai thuế"/Chọn "Nộp tờ khai XML"/ Chọn "Chọn tệp tờ khai". Bạn đi tới tệp tờ khai vừa kết xuất và chọn tải lên, chờ hệ thông tải lên. Sau đó bạn chọn "Ký điện tử"/ Chọn tiếp "Nộp tờ khai" như hình dưới đây.

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

 • Sau khi tải lên Thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua website https://ketoanleanh.vnthuedientu.gdt.gov.vn. Chọn "Tra cứu" => "Tờ khai" => "TB01/AC- Thông báo phát hành hóa đơn".
 • => Chọn file Word (file gộp bản SCAN Quyết định sử dụng HDĐT, Thông báo phát hành HDĐT và Hóa đơn mẫu) đính kèm.
 • => Ký và nộp.
 • Như vậy là các bạn đã hoàn thành việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử qua mạng.

3, Một số lưu ý khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

 • Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có). incoterms 2020
 • Trường hợp cơ quan thuế không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

>>>>>>> xem thêm: Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế 

Theo nghị định 123/2020/NĐ-CP thì từ ngày 1/7/2022, tất cả các cá nhân, tổ chức trong nền kinh tế phải sử dụng hóa đơn điện tử. Việc chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử sẽ góp phần hỗ trợ hiện đại hóa công tác hạch toán kế toán, quản trị doanh nghiệp, phù hợp với xu thế kinh doanh ngày càng phát triển trên thị trường quốc tế. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tăng khả năng hội nhập toàn cầu.

>>>>>>>> xem thêm: Hướng dẫn viết Mẫu số 01 – Tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về khóa học kế toán tổng hợp thực hành.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh đang triển khai đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin chi tiết về các khóa học này, vui lòng truy cập theo địa chỉ web: ketoanleanh.edu.vn

Bình luận

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê ÁnhAdmin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Hướng dẫn Lập, cấp mã và gửi hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Hướng dẫn Lập, cấp mã và gửi hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Bài viết tiếp theo

Hướng dẫn viết Mẫu số 01 – Tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế

Hướng dẫn viết Mẫu số 01 – Tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo