Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 3
  • 2254
  • 6,955,703

Hướng dẫn cách hạch toán trong doanh nghiệp Bất động sản đầu tư

  12/06/2017

Hướng dẫn cách hạch toán trong doanh nghiệp Bất động sản đầu tư. Bt động sản đầu tư là một doanh nghiệp hoạt động rất đặc biệt. Bài viết sau đây, kế toán Lê Ánh xin chia sẻ với các bạn về Hướng dẫn cách hạch toán trong doanh nghiệp Bất động sản đầu tư

I: Tài khoản sử dụng để hạch toán bất động sản đầu tư

TÀI KHOẢN SỬ DỤNG: 217

Tài khoản 217 dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm bất động sản đầu tư (BĐSĐT) của doanh nghiệp gồm: Quyền sử dụng nhà, đất , hoặc một phần của nhà hoặc cả nhà và đất, cơ sở hạ tầng

Bên Nợ: học nghiệp vụ kế toán

- Nguyên giá BĐSĐT tăng trong kỳ.

Bên Có:

- Nguyên giá BĐSĐT giảm trong kỳ.

Số dư bên Nợ:

- Nguyên giá BĐSĐT hiện có. Học kế toán ngắn hạn

Tài khoản 217 - Bất động sản đầu tư không có tài khoản cấp 2

>>>> Xem thêm: Kế toán công nợ và những sai xót kế toán cần chú ý

II: Cách hạch toán một số nghiệp vụ về bất động sản đầu tư 

1. Khi mua Bất động sản đầu tư:

a) Trường hợp mua trả tiền ngay:

Nợ TK 217

Nợ TK 133

Có các TK 111, 112.

b) Mua BĐSĐT theo phương thức trả chậm:

- Ghi nhận BĐSĐT được mua, ghi:

Nợ TK 217

Nợ TK 242 - phần lãi trả chậm được tính bằng số chênh lệch giữa Tổng số tiền phải thanh toán trừ đi Giá mua trả tiền ngay và thuế GTGT đầu vào

Nợ TK 133

Có TK 331

- Cuối tháng tính và phân bổ số lãi phải trả mua BĐSĐT trả chậm, ghi: 

Nợ TK 635

Có TK 242

- Khi thanh toán tiền cho người bán, ghi:

Nợ TK 331

Có TK 515 - phần chiết khấu thanh toán được hưởng do thanh toán trước thời hạn - Nếu có

Có các TK 111, 112, …

Bất động sản đầu tư là một doanh nghiệp hoạt động rất đặc biệt

Bất động sản đầu tư là một doanh nghiệp hoạt động rất đặc biệt

2. Trường hợp xây dựng cơ bản hoàn thành bàn giao:

- Khi giai đoạn đầu tư Xây dựng cơ bản hoàn thành bàn giao chuyển tài sản đầu tư thành BĐS đầu tư, kế toán căn cứ vào hồ sơ bàn giao, ghi:

Nợ TK 217

Có TK 241

3. Khi chuyển từ bất động sản chủ sở hữu sử dụng hoặc hàng tồn kho thành BĐSĐT, căn cứ vào hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng, ghi:

a) Trường hợp chuyển đổi TSCĐ thành BĐSĐT:

Nợ TK 217

Có TK 211

Có TK 213

Đồng thời kết chuyển số hao mòn luỹ kế, ghi:

Nợ các TK 2141, 2143

Có TK 2147 (nếu BĐSĐT để cho thuê)

Có TK 217 (nếu BĐSĐT nắm giữ chờ tăng giá).

b) Khi chuyển từ hàng tồn kho thành Bất động sản đầu tư, căn cứ vào hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng , kế toán  ghi:        

Nợ TK 217

Có các TK 1557, 1567.

4. Khi đi thuê tài chính với mục đích để cho thuê theo một hoặc nhiều hợp đồng thuê hoạt động, nếu tài sản thuê đó thoả mãn tiêu chuẩn là BĐSĐT:

a) Căn cứ vào hợp đồng thuê tài chính và các chứng từ liên quan, kế toán ghi:

Nợ TK 217

Có các TK 111, 112, 3412.

b) Khi hết hạn thuê tài sản tài chính thì:

- Nếu trả lại BĐSĐT thuê tài chính đang phân loại là BĐSĐT kế toán  ghi:

Nợ TK 2147

Nợ TK 632 (số chênh lệch giữa nguyên giá BĐS đầu tư thuê và giá trị hao mòn luỹ kế)

Có TK 217 (nguyên giá).

- Nếu mua lại BĐSĐT thuê tài chính đang phân loại là BĐSĐT để tiếp tục đầu tư, ghi tăng nguyên giá BĐSĐT số tiền phải trả thêm, ghi:

Nợ TK 217

Có các TK 111, 112, …

- Nếu mua lại bất động sản thuê tài chính đang phân loại là BĐSĐT để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc quản lý của doanh nghiệp ghi:

Nợ TK 211

Nợ TK 213

Có TK 217

Có các TK 111, 112 (số tiền phải trả thêm).

Đồng thời kết chuyển số hao mòn luỹ kế , kế toán ghi:

Nợ TK 2147

Có các TK 2141, 2143.

5. Khi phát sinh chi phí sau ghi nhận ban đầu của Bất động sản đầu tư

 - Tập hợp chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu (nâng cấp, cải tạo BĐSĐT) thực tế phát sinh, ghi:

Nợ TK 241

Nợ TK 133

Có các TK 111, 112, 152, 331, ...

- Khi kết thúc hoạt động nâng cấp, cải tạo, ... BĐSĐT, bàn giao ghi tăng nguyên giá BĐSĐT, ghi:

Nợ TK 217

Có TK 241

6. Kế toán bán, thanh lý BĐSĐT

a) Ghi nhận doanh thu bán, thanh lý BĐSĐT:

Nợ các TK 111, 112, 131

Có TK 511

Có TK 3331

b) Kế toán ghi giảm nguyên giá và giá trị còn lại của BĐSĐT đã được bán, thanh lý, ghi:

Nợ TK 214

Nợ TK 632

Có TK 217

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công! 

Bình luận

Tin tức mới