Hồ sơ góp vốn, điều chuyển tài sản gồm những thủ tục gì mới nhất

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 07/07/2023 19 phút đọc

Hồ sơ góp vốn, điều chuyển tài sản gồm những thủ tục gì. Góp vốn kinh doanh hay điều chuyển tài sản trong nội bộ doanh nghiệp là một hoạt động rất thường gặp ở doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc góp vốn hay điều chuyển tài sản thì doanh nghiệp có xuất hóa đơn không? hồ sơ gồm những gì? là câu hỏi được khá nhiều bạn kế toán quan tâm. Bài viết sau đây, kế toán Lê Ánh xin chia sẻ với các bạn về Hồ sơ góp vốn, điều chuyển tài sản gồm những thủ tục gì.

I: Cơ sở pháp lý của việc góp vốn, điều chuyển tài sản. 

Hồ sơ góp vốn, điều chuyển tài sản căn cứ theo Điều 36 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã quy định như sau:

Thứ nhất : Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây: tự học kế toán thuế

a) Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;

b) Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản.

Biên bản giao nhận phải ghi rõ tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty; họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc đăng ký của người góp vốn; loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn; tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của công ty; ngày giao nhận; chữ ký của người góp vốn hoặc đại diện theo ủy quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty;

c) Cổ phần hoặc phần vốn góp bằng tài sản không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty".

Đó là căn cứ  theo Luật doanh nghiệp, còn căn cứ theo Luật thuế thì sao?  Căn cứ  theo điểm b, Khoản 2.15 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014//TT-BTC quy định về hồ sơ góp vốn như sau:

 Bên có tài sản góp vốn, có tài sản điều chuyển là tổ chức, cá nhân kinh doanh:

1. Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.

2. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong tổ chức, cá nhân; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì tổ chức, cá nhân có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hoá đơn ...".

 

Hồ sơ góp vốn và điều chuyển tài sản gồm những thủ tục gì

>>>>> Xem thêm: Điều chỉnh tăng trợ cấp thai sản áp dụng từ ngày 1/7/2017

Hồ sơ góp vốn, điều chuyển tài sản gồm những thủ tục gì

Như vậy, góp vốn kinh doanh bằng tài sản hay điều chuyển tài sản trong nội bộ doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc thì không phải xuất hóa đơn, hồ sơ bao gồm:

+ Đối với góp vốn kinh doanh bằng tài sản của tổ chức, cá nhân kinh doanh:

- Hợp đồng liên doanh, liên kết;

- Biên bản góp vốn kinh doanh / chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đất nếu tài sản có đăng ký quyền sở hữu, giá trị quyền sử dụng đất;

- Biên bản định giá tài sản;

- Bộ hồ sơ gốc tài sản.

+ Đối với điều chuyển tài sản trong nội bộ doanh nghiệp:

- Lệnh điều chuyển tài sản (do Tổng giám đốc ký);

- Bộ hồ sơ gốc tài sản

II: Những lưu ý về Hồ sơ góp vốn, điều chuyển tài sản gồm những thủ tục gì

- Cá nhân góp vốn bằng tài sản vào doanh nghiệp thì chứng từ góp vốn là biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản.

- Cá nhân dùng tài sản thuộc sở hữu của mình, giá trị quyền sử dụng đất để thành lập doanh nghiệp tư nhân thì không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản, chuyển quyền sử dụng đất, kèm biên bản định giá tài sản nếu không chứng minh được giá vốn. học kế toán thực tế ở đâu tốt nhất tphcm

- Góp vốn không xuất hóa đơn nên không phải nộp các loại thuế, doanh nghiệp nhận tài sản góp vốn được trích khấu hao theo nguyên giá của Biên bản định giá được hai bên thống nhất.

- Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán độc lập thì tài sản điều chuyển phải lập hóa đơn theo đúng quy định.

III. Cách hạch toán góp vốn bằng tài sản cố định

Nếu cá nhân góp vốn vào thành lập doanh nghiệp

Khi DN thực nhận góp vốn vào TSCĐ

Nợ TK 211 (theo giá thỏa thuận)

   Có TK 4111 - Vốn góp chủ sở hữu

Nếu công ty góp vốn liên doanh, liên kết vào DN khác

- Bên nhận tài sản góp vốn:

Khi DN thực nhận vốn góp bằng TSCĐ của các DN khác

Nợ TK 211

   Có TK 4111 - Vốn góp chủ sở hữu

- Bên góp vốn bằng tài sản

Khi góp vốn vào công ty con, liên doanh, liên kết bằng TSCĐ hữu hình thì có 2 trường hợp

Trường hợp 1: Gía trị ghi sổ của tài sản góp vốn nhỏ hơn giá trị do các bên đánh giá lại

Nợ TK 222 

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ

     Có TK 211 - TSCĐ hữu hình

     Có TK 711 - Thu nhập khác

Trường hợp 2: Gía trị ghi sổ của tài sản đem đi góp vốn lớn hơn giá trị do các bên đánh giá lại

Nợ TK 222

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ

Nợ TK 811 - Chi phí khác

    Có TK 211 - TSCĐ hữu hình

Các bạn có thể tham khảo thêm Công văn 5586/TCT-CS ngày 02/12/2016 của Tổng cục thuế trả lời về vấn đề này.

Trên đây là những chia sẻ về Hồ sơ góp vốn, điều chuyển tài sản . Mong bài viết trên của kế toán Lê Ánh giúp các bạn hiểu rõ hơn về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về khóa học kế toán tổng hợp thực hành.

>>>>Bài viết xem thêm: hạch toán tài khoản 336 theo thông tư 133/2016

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn.

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Mức phạt vi phạm sử dụng hóa đơn bất hợp pháp kế toán Lê Ánh

Mức phạt vi phạm sử dụng hóa đơn bất hợp pháp kế toán Lê Ánh

Bài viết tiếp theo

Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân Chi Tiết

Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo