Hướng dẫn tính khấu hao tài sản cố định trên đất đi thuê, mượn

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 12/07/2024 14 phút đọc

Doanh nghiệp của bạn đang thuê tài sản cố định để làm nhà xưởng, văn phòng, trụ sở, kho bãi cho công ty. Vậy với khoản thuê tài sản cố định trên đất đi thuê, mượn cần những thủ tục gì để hợp thức hóa chi phí và trích khấu hao như thế nào. Kế toán Lê Ánh xin gửi tới bạn đọc cách xử lý trường hợp này nhé.dạy kế toán

Doanh nghiệp không đủ mặt bằng để sản xuất thường phải sử dụng tài sản cố định trên đất đi thuê, mượn. Nhưng liệu sử dụng loại tài sản này có được tính khấu hao tài sản trên đất không và cần những thủ tục gì để được hợp thức hóa thành chi phí hợp lý. Kế toán phải làm những gì.

I. Căn cứ pháp lý quy định tính khấu hao, chi phí tài sản cố định trên đất đi thuê, mượn

Tại khoản g Điều 6  của thông tư số 78/2014/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 18/6/2014 chính hướng dẫn cụ thể về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Về việc quy định những khoản chi không được trừ đã ghi cụ thể tại điểm e Điều 4 Thông tư 96/2015/ TT-BTC  sửa đổi và bổ sung Điểm 2.31của khoản 2 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC

Về phương pháp trích khấu hao tài sản cố định đã được quy định tại điều 3 và phụ lục 2 của thông tư 45/2013/TT-BCT.

hạch toán tài sản cố định trên đất đi thuê, mượn

Hướng dẫn hạch toán, trích khấu hao tài sản cố định trên đất đi thuê, mượn 

II. Quy định tính thuế với tài sản cố định trên đất đi thuê, mượn

 Trường hợp 1: Xác định tính thuế TNDN

Nếu doanh nghiệp có nhà xưởng, văn phòng và công trình …phục vụ cho hoạt  động sản xuất kinh doanh của chính đơn vị đó được trích khấu hao và  tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo đúng mức trích khấu hao tài sản cố định trên đất đi thuê, mượn theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính nếu đáp ứng các điều kiện:

  1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu đất của doanh nghiệp, trường hợp là hợp đồng đi thuê mượng thì phải có hợp đồng thuê mượn và mượn đất giữa doanh nghiệp với đơn vị, cá nhân là chủ sở hữu của tài sản cố định đó. Đại diện chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của hợp đồng đó.

  2. Hóa đơn thanh toán xây dựng bàn giao kèm theo họp đồng công tình, quyết toán giá trị công trình xây dựng phải có đầy đủ  tên, địa chỉ và mã số thuế của doanh nghiệp .

  3. Nếu công trình, nhà xưởng xây dựng trên đất được quản lý phải thực hiện theo dõi hạch toán theo quy định hiện hành về quản lý tài sản cố định.

Trường hợp 2: Quy định tính khấu hao tài sản cố định

Điêu kiện để nhận biết là khấu hao tài sản cố định.

Toàn bộ tư liệu lao động có kết cấu độc lập hoặc là hệ thống gồm những tài sản riêng lẻ được thực hiện một số chức năng nhất định nếu đáp ứng được đủ 03 tiêu chuẩn dưới đây thì được tính là tài sản cố định:

  • Thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó; học kế toán thực tế ở đâu tốt nhất tphcm

  • Có thời gian sử dụng lâu hơn 1 năm trở lên

  • Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy, có giá trị từ  30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.

Đối với trường hợp tài sản cố định gồm cả hệ thống gồm nhiều chi tiết nhỏ, tài sản riêng lẻ liên kết với nhau. Mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và nếu thiếu một bộ phận nào đó mà hệ thống vẫn thực hiện được chức năng hoạt động chính của nó. Với trường hợp này phải tiến hành quản lý riêng từng bộ phận tài sản thì mỗi bộ phận tài sản đó nếu cùng thoả mãn đồng thời ba tiêu chuẩn kể trên để được đánh giá là tài sản cố định hữu hình độc lập

Với những tài sản không đáp ứng các tiêu chuẩn trên thì được tính là công cụ dụng cụ và phân bổ dần vào chi  phí

 Điều 3 thông tư số 203/2009/TT-BTC quy định nguyên giá tài sản cố định được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh, thời gian phân bổ không quá 3 năm áp dụng tư khi thông tư này có hiệu lực.

Dưới đây là quy định về thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố định trên đất đi thuê , mượn ban hành theo TT 45/2013/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 25/04/2013. (Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/ 04/2013 của Bộ Tài chính)

 bảng trích khấu hao tài sản cố định trên đất đi thuê, mượn

Bảng quy định thời gian khấu hao tài sản cố định ban hành theo TT45/2013/TT-BTC

Đối với tiền thuê đất: Nếu trả tiền một lần cho cả thời gian thuê: Định kỳ phân bổ vào chi phí kinh doanh trong kỳ theo thời gian thuê. Nếu trả từng năm một thì hạch toán vào chi phí kinh doanh số tiền tương ứng.

Đối với các khoản chi phí phát sinh để xây dựng Công ty. Tập hợp chi phí phát sinh rối hạch toán trên TK 241 ( Xây dựng cơ bản dở dang). Khi xây dựng hoàn thành thì quyết toán công trình để hạch toán tăng TSCĐ theo Chuẩn mực kế toán số 04 và theo thông tư số 203/2010/TT-BTC về hướng dẫn quản lý TSCĐ.

Trường hợp doanh nghiệp chưa có hợp đồng thuê đất, là chưa đủ căn cứ pháp lý theo quy định tại TT30. Nếu như bạn đã xác định đươc các điều kiện chắc chắn về quyền sử dụng đất: giấy tờ thỏa thuận đặt cọc thuê đât, văn bản khác… thì vào thời điểm phát sinh kế toán có tể hạch toán vào TK 335 sau khi có được hợp đồng thuê đát thì hạch toán vào TK 241 thưc hiện nghiệm thu, quyết toán công trình xây dựng hoàn thành để chuyển giao thành TSCĐ.

>>>Xem thêm: Tổng hợp chi tiết cách hạch toán hàng hóa cho, biếu, tặng tại doanh nghiệp

 Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Trung tâm Lê Ánh hiện đang đào tạo kế toán và đào tạo xuất nhập khẩu, nếu bạn quan tâm, vui lòng liên hệ theo số hotline: 0904.84.88.55 hoặc truy cập các website của trung tâm để được tư vấn trực tiếp.

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Xác định cách trích khấu hao tài sản cố định vô hình

Xác định cách trích khấu hao tài sản cố định vô hình

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Kế Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo