Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  25/08/2016

Hướng dẫn tính thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Doanh nghiệp phải nộp thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn. Bài viết dưới đây, Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết cách tính thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

  24/08/2016

Thuế TNDN là gì? Trường hợp nào phải nộp thuế TNDN?

Trong trường hợp nào bạn phải nộp thuế TNDN? Những hộ kinh doanh cá thể có phải nộp thuế TNDN không? Thuế TNDN là gì bạn đã nắm được chưa?

  24/08/2016

Các khoản thu nhập khác chịu thuế TNDN năm 2016

Thu nhập khác là những khoản thu nhập không thường xuyên phát sinh tại doanh nghiệp, đây cũng là khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế của doanh nghiệp

  24/08/2016

Thuế suất thuế TNDN mới nhất năm 2016

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 được điều chỉnh giảm so với năm 2015 theo quy định tại điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC

  23/08/2016

Cách xử lý chi phí hoa hồng môi giới hợp lý

Chi phí hoa hồng môi giới là chi phí tồn tại ở hầu hết các doanh nghiệp. Để đưa chi phí hoa hồng môi giới trở thành chi phí hợp lý hợp lệ, các kế toán hãy làm theo hướng dẫn về chi phí hoa hồng môi giới sau của các kế toán trưởng tại lớp học kế toán thực

  23/08/2016

Chi phí tiếp khách

Chi phí tiếp khách là chi phí hay gặp tại doanh nghiệp. Xử lý chi phí tiếp khách hợp lý là vấn đề mà tất cả các kế toán cần quan tâm. Bài viết sau của kế toán trưởng tại lớp học kế toán thực hành tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn cách xử lý chi phí tiếp

  15/08/2016

Các khoản thu nhập được Miễn thuế TNDN

Khi tính thuế TNDN phải nộp, kế toán cần xác định các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN để giảm số thuế TNDN phải nộp.

  11/08/2016

CÁCH XỬ LÝ CHỨNG TỪ VỀ CHI PHÍ VÉ MÁY BAY

Chi phí vé máy bay là chi phí thường gặp tại doanh nghiệp. Xử lý chứng từ để chi phí vé máy bay hợp lý, hợp lệ là nhiệm vụ của kế toán cần làm. Các Kế toán trưởng tại lớp học kế toán thực hành hướng dẫn các bạn cách xử lý chứng từ với chi phí vé máy bay n

  09/08/2016

Các trường hợp được phép hủy hóa đơn

Trong một số trường hợp nhất định khi hóa đơn không còn hợp lệ nữa thì không được phép lưu hành trên thị trường. Lúc này cần phải hủy bỏ hóa đơn.

  06/08/2016

Cách kê khai thuế GTGT của hàng bán bị trả lại mới nhất

Kê khai thuế GTGT của hàng bán bị trả lại là công việc các kế toán tổng hợp hay lung túng. Kế toán trưởng tại lớp học kế toán thực hành của Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn kê khai trong tình huống này như sau: