Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  06/08/2016

Chuyên đề 1: Cách xử lý tình huống đã viết hóa đơn GTGT nhưng khách trả lại hàng

Tình huống khách hàng trả lại hàng khi đã viết hóa đơn GTGT là tình huống mà các kế toán và doanh nghiệp thường gặp trong thực tế. Cách xử lý tình huống này làm sao vừa khéo léo, vừa đúng luật là nhiệm vụ mà các kế toán phải làm.

  04/08/2016

Thông tư mới hướng dẫn về đăng ký thuế từ tháng 8/2016

Ngày 28/6/2016, Bộ tài chính đã ban hành thông tư 95/2016/TT-BTC thay thế cho thông tư 80/2012/TT-BTC về hướng dẫn đăng ký thuế, thông tư mới có hiệu lực từ ngày 12 tháng 8 năm 2016.

  04/08/2016

Sự khác nhau giữa hóa đơn bán hàng và hóa đơn GTGT

Hóa đơn bán hàng và hóa đơn GTGT đều được lập khi doanh nghiệp bán hàng và xuất hàng cho khách hàng. Vậy hai loại hóa đơn này có gì khác nhau?

  22/07/2016

Hướng dẫn chi tiết cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Thông tư 111/2013/TT-BTC đã quy định người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương > 09 triệu/tháng để được giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thì phải đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh và có hồ sơ chứng minh lưu tại doanh nghiệp.

  22/07/2016

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT hàng xuất khẩu theo Thông tư 219/2013/TT-BTC

Ngày 31/12/2013, Bộ tài chính ban hành Thông tư 219/2013/TT-BTC với điểm nổi bật hoạt động xuất khẩu được khấu trừ, hoàn thuế GTGT nhằm khuyến khích các doanh nghiệp gia tăng xuất khẩu với các điều kiện quy định tại Điều 16.

  16/07/2016

Hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Các cá nhân để được giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thì phải đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh với đơn vị chi trả thu nhập và phải nộp bộ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh.

  15/07/2016

Cách tính thuế TNCN khoán đối với hộ kinh doanh cá thể theo quy định mới nhất năm 2016

Tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh cá thể ở nước ta chiếm đến 90%, trong đó, nhiều hộ kinh doanh cá thể vẫn chưa biết cách tính thuế TNCN trong các hoạt động của mình mà chủ yếu là cơ quan thuế bảo phải nộp bao nhiêu thì nộp bấy nhiêu.

  14/07/2016

Ưu đãi mới về thuế TNDN áp dụng từ ngày 01/08/2016

Từ ngày 01/08/2016, Thông tư 83/2016/TT_BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định tại Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP chính thức có hiệu lực. Theo đó, một số ngành nghề, được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

  12/07/2016

Thủ tục hoàn thuế TNCN mới nhất năm 2016

Cuối năm, khi quyết toán thuế TNCN mà người lao động có số thuế TNCN nộp thừa trong năm có thể được bù trừ sang kỳ sau hoặc được hoàn thuế TNCN.

  11/07/2016

Các trường hợp được ủy quyền và không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Thông thường, các doanh nghiệp quyết toán thuế TNCN thay cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp. Nhưng có trường hợp nào người lao động phải trực tiếp quyết toán thuế TNCN không?