Mẫu Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ Mới Nhất - Kế Toán Lê Ánh

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 12/07/2024 19 phút đọc

 

Biên bản đối chiếu công nợ lập ra nhằm ghi lại số liệu công nợ chính xác nhất. Dưới đây, kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ với bạn đọc mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất.

>>>Tham khảo ngay: Khóa học kế toán tổng hợp thực hành

Biên bản đối chiếu công nợ là gì

Đối chiếu công nợ là hoạt động so sánh các khoản công nợ giữa doanh nghiệp và khách hàng.  Doanh nghiệp cần thu thập các chứng cứ có xác nhận của cả 2 bên để làm bằng chứng về số liệu trên sổ sách. Đối chiếu công nợ giúp 2 bên các nhận lại các số liệu, ghi chép tổng hợp là chính xác từ đó đưa ra kế hoạch trả nợ đồng thời kịp thời điều chỉnh nếu có sai sót.

Biên bản đối chiếu công nợ là chứng từ kế toán, là căn cứ kiểm tra tình hình thanh toán giữa bên mua và bên bán, đặc biệt là hoạt động mua bán có giá trị lớn.

Nội dung biên bản đối chiếu công nợ

Biên bản đối chiếu công nợ có nhiều mẫu khác nhau vì vậy mà tùy nhu cầu các doanh nghiệp có thể thay đổi để phù hợp. Tuy nhiên nội dung biên bản cần đáp ứng đầy đủ các nội dung như dưới đây

 • Tên doanh nghiệp

 • Số biên bản đối chiếu công ty

 • Địa chỉ, thời gian

 • Căn cứ lập biên bản

 • Thông tin hai bên mua và bán

 • Công nợ chi tiết

 • Kết luận

 • Đại diện hai bên ký tên và đóng dấu

>>>Chú ý: Biên bản đối chiếu công nợ chỉ có giá trị  khi ký tên, đóng dấu bởi đại diện của hai bên được nêu trong biên bản. Các bên có thể ủy quyền cho người khác ký thay người đại diện được nêu trong biên bản nhưng cần có giấy ủy quyền hợp pháp và ký đóng dấu theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo giá trị pháp lý của biên bản.

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất

doi chieu cong no

CÔNG TY .......................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: ...............

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày ......  Tháng ...... năm ......

 

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ

 

-  Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa.

-  Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên.

Hôm nay, ngày…. tháng.....năm ......... Tại văn phòng Công ty ....................... , chúng tôi gồm có:

 

1. Bên A (Bên mua): ...............................................................................................

-       Địa chỉ           : ............................................................................................       

-       Điện thoại      :   .....................................      Fax:............................................

-       Đại diện         :   ......................................     Chức vụ: ....................................

 

2. Bên B (Bên bán): ...............................................................................................

-       Địa chỉ    : ........................................................................................................

-       Điện thoại      : ........................                         Fax:........................................

-       Đại diện         :  ......................                          Chức vụ: ................................

Cùng nhau đối chiếu công nợ từ ngày ......... đến ngày ................. cụ thể như sau:

 

1. Đối chiếu công nợ

 

STT

Diễn giải

Số tiền

1

Số dư đầu kỳ

0

2

Số phát sinh tăng trong kỳ

...................

3

Số phát sinh giảm trong kỳ

........................

4

Số dư cuối kỳ

.........................

(Bằng chữ: Năm mươi hai triệu đồng chẵn).

2. Công nợ chi tiết.

- .......................................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................................... 

3. Kết luận: Tính đến hết ngày ................ CÔNG TY ................ (bên A ) còn phải thanh toán cho Công ............... (bên B) số tiền là: ................... (Bằng chữ:................................................)

- Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên, đóng dấu)

Bạn đọc tải ngay mẫu biên bản đối chiếu công nợ tại đây

Quy trình đối chiếu công nợ

Khi đối chiếu công nợ, kế toán cần tuân thủ các nguyên tắc như:

 • Việc đối chiếu công nợ cần phải lập thành văn bản hoặc các hình thức khác để làm căn cứ xác định tình hình công nợ và nghĩa vụ phải trả của người mua

 • Biên bản đối chiếu công nợ được lập dựa trên tinh thần tự nguyện của các bên

 • Nội dung đối chiếu công nợ không được trái quy định của pháp luật

* Quy trình đối chiếu công nợ

Kế toán cần in biên bản đối chiếu công nợ và sổ chi tiết công nợ để gửi cho khách hàng 

 • Biên bản đối chiếu công nợ: Biên bản này nhằm mục đích để khách hàng xác nhận công nợ và gửi lại cho doanh nghiệp

 • Sổ chi tiết công nợ phải thu, phải trả: Khách hàng thực hiện kiểm tra, đối chiếu nếu có chênh lệch. Kế toán thực hiện chỉnh sửa lại theo thực tế nếu có sự chênh lệch. Biên bản đối chiếu công nợ cần có xác nhận của khách hàng.

Bạn đọc có thể tải ngay mẫu biên bản đối chiếu công nợ trong bài viết trên. Hy vọng bài viết giúp ích cho bạn đọc.

>>>Xem thêm: 

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Công Việc Của Kế Toán Tổng Hợp - Mô Tả Chi Tiết

Công Việc Của Kế Toán Tổng Hợp - Mô Tả Chi Tiết

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Kế Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo