Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
 • 6
 • 2081
 • 7,032,713

Hộ kinh doanh sử dụng trên 10 lao động có phải thành lập doanh nghiệp không

  15/06/2017

Hộ kinh doanh sử dụng trên 10 lao động phải thành lập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại nghị đinh 50/2016 có hiệu lực từ 15/07/2016, hộ kinh doanh nếu sử dụng trên 10 lao động không đăng ký kinh doanh và khai báo với cơ quan thuế sẽ bị xử phạt.

Kế toán lê Ánh xin gửi đến các bạn thông tin đầy đủ và hướng dẫn khắc phục chi tiết về nghị định này áp đụng với hộ kinh doanh sử dụng trên 10 lao động nên sử lý như thế nào.

>>>Xem thêm: Thủ tục thanh lý tài sản cố định hữu hình với doanh nghiệp

 Nếu đơn vị kinh doanh của gia định bạn sử dụng trên 10 lao động thường xuyên trong thời gian dày nhưng không đăng ký thành lập doanh  nghiệp và thưc hiện khai báo với cơ quan thuế sẽ phải chấp hành sử phạt theo quy định của Bộ tài chính cụ thể tại nghị định 50/2016/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/07/2016.

Với những hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng trên 10 lao động sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng theo quy định pháp luật.

Để bạn chế tình trạng bị phạt hành chính hộ kinh doanh sử dụng trên 10 lao động nên làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp theo luật DN 2014.

hộ kinh doanh cá thể sử dụng trên 10 lao động

Hộ kinh doanh cá thể sử dụng trên 10 lao động phải đăng ký thành lập doanh nghiệp 

I.  Quy định sử phạt vi phạm với hộ kinh doanh sử dụng trên 10 lao động trở nên vi phạm

Theo khung hình phạt từ 3.000.000 triệu đồng – 5.000.000 hộ kinh doanh sử dụng trên 10 lao động nếu vi phạm điều khoản sau:

 • Các hộ kinh doanh bán buôn chuyển qua hộ kinh doanh lưu động  kinh doanh ngoài địa điểm trên đã đăng ký với cơn quan chức năng từ cấp huyện trờ nên  mà hộ kinh doanh này lại không thông báo với cơ quan thuế và cơ quan quản lý thị trường tại nơi  đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động.

 • Những người không được quyền đăng ký thành lập hộ kinh doanh. học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất hà nội

 • Những hộ kinh doanh không đăng ký thành lập hợp phép theo quy định

 • Những hộ kinh doanh phải đăng ký kinh doanh ở nhiều nơi hợn một vị trí kinh doanh.

 • Hộ kinh doanh thuê trên 10 lao động không báo tình hình kinh doanh của đơn vị mình cho cơ quan quản lý cấp huyện trở nên.

Những đơn vị kinh doanh không đăng ký thành lập doanh nghiệp mà sử dụng trên 10 lao động trở lên hay chưa báo với đơn vị kê khai thuế trực thuộc đơn vị đăng ký, làm trái những quy định pháp luật 

hộ kinh doanh sử dụng trên 10 lao động có phải thành lập doanh nghiệp không

Thủ tục thành lập doanh nghiệp với hộ kinh doanh sử dụng trên 10 lao động

II. Cách khắc phục với hộ kinh doanh sử dụng trên 10 lao động trở lên

Cới hộ kinh doanh cá thể sử dụng trên 10 lao động trở lên cần khắc phục những  tình trạng sau. Khóa học kế toán cho người mới bắt đầu

 • Với hộ kinh doanh  phải làm thủ tục chấm dứt các hộ kinh doanh khác mà chỉ được đăng ký thành lập một hộ kinh doanh duy nhất  đối với hoạt động vi phạm  tại  điểm a khoản 1 của điều này.

 • Hộ kinh doanh bắt buộc phải thông báo  cho cơ quan quản lý thị trường theo quy định áp dụng với hành vi vi phạm quy định  áp dụng tại điểm d, khoản 1

 • Hộ kinh doanh sử dụng trên 10 lao động bắt buộc đăng ký thành lập hộ kinh doanh nếu vi phạm quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều này.

 • Hộ kinh doanh sử dụng trên 10 lao động vi phạm quy định tại khoản 2 điều này buộc phải kê khai lại toàn bộ hoạt động kinh doanh và đăng ký thành lập doanh nghiệp.

​>>>>>Bài viết được quan tâm: khoá học kế toán tổng hợp cho người mới bắt đầu

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn

Bình luận

Tin tức mới