Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 9
  • 3230
  • 7,085,380

Quy định về mức lương tối thiểu và mức phạt khi trả lương thấp hơn mức tối thiểu

  05/08/2016

Khi trả lương nhân viên thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp sẽ bị phạt như thế nào? Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học đào tạo kế toán tổng hợp tại Kế toán Lê Ánh sẽ làm rõ mức phạt khi doanh nghiệp trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định mới nhất.

1. Định nghĩa mức lương tối thiểu

  • Mức lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất mà các doanh nghiệp cần thanh toán cho người lao động trong doanh nghiệp.

  • Lương tối thiểu vùng được áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

 2. Mức lương tối thiểu vùng theo quy định mới nhất năm 2018

Vùng 1

3.980.000 đồng/tháng

Vùng 2

3.530.000 đồng/tháng

Vùng 3

2.090.000 đồng/tháng

Vùng 4

2.760.000 đồng/tháng

Người lao động đã qua học nghề (kể cả do doanh nghiệp đào tạo) thì mức lương tối thiểu cao hơn 7% so với mức lương tối thiểu vùng ở trên.

3. Mức phạt trả lương cho người lao động thấp hơn mức tối thiểu vùng

Quy định tại Nghị định 95/2013/NĐ-CP. Người sử dụng lao động trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng sẽ bị phạt tiền với mức:học kế toán thực hành

  • Nếu vi phạm từ 1 đến 10 người: bị phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

  • Nếu vi phạm từ 11 đến 50 người: bị phạt tư 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng Học kế toán ở đâu tốt

  • Nếu vi phạm từ 51 người trở lên: bị phat từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn bị đình chỉ hoạt động từ 1 đến 3 tháng.

Một số mức phạt khác như

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện

- Phạt từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có những hành vi như

+ Sử dụng thang, bảng lương không đúng quy định của pháp luật

+ Không công bố công khai tại nơi làm việc thang, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng

+ Không thông báo cho người lao động về hình thức trả lương ít nhất 10 ngày trước khi thực hiện

Xem thêm: Mức lương tối thiểu vùng mới nhất năm 2016 hiện nay

Đây là những thông tin mà doanh nghiệp và người lao động cần biết để thực hiện đúng và bảo vệ quyền lợi của mình.

Ngoài các khóa học đào tạo kế toán thực hành, Kế toán Lê Ánh còn cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói  uy tín cho các doanh nghiệp.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Bên cạnh các khóa học đào tạo kế toán, trung tâm Lê Ánh còn triển khai các khóa học xuất nhập khẩu, nếu các bạn học viên muốn tham khảo thêm thông tin về các khóa học này, bạn vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn.

Bình luận

Tin tức mới