Phân biệt giữa xóa bỏ và hủy hóa đơn trong báo cáo sử dụng hóa đơn

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 16/07/2024 17 phút đọc

Thế nào là hóa bỏ và hủy bỏ hóa đơn khi doanh nghiệp khai báo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế. Bạn đã biết cách phân biệt hai trường hợp này chưa. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc bài viết nghiệp vụ chi tiết tại đây nhé.

>>>> Xem thêm: Xuất chậm hóa đơn bị phạt bao nhiêu

I. Hướng dẫn phân biệt xóa bỏ và hủy bỏ hóa đơn trên báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Rất nhiều bạn không biết cách phân biệt đâu là hóa đơn xóa bỏ và hóa đơn hủy bỏ khi khai báo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định BC/26AC

Quy định về hủy bỏ và xóa bỏ khi kê khai tình hình báo cáo sử dụng hóa đơn khác nhau cần lưu ý những gì.

Trong bài viết này kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn xóa bỏ được đầy đủ 2 chỉ tiêu thế nào là "Xóa bỏ" và "Hủy bỏ" khi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. lớp học kế toán thuế

Căn cứ pháp lý khi làm quyết định xóa bỏ và hủy bỏ hóa đơn theo quy định:

Bạn đọc tham khảo nghiệp vụ chi tiết tại điều 20 tại TT39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/03/2014 quy định về hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ tại:

–  Khoản 7 điều 3 của TT26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015 hướng dẫn về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn. khóa học xuất nhập khẩu

–  Nội dung quy định tại điều 29 của TT39/2014/TT– BTC ban hành ngày 31/3/2014 quy định về thủ tục hủy hóa đơn GTGT cụ thể phân biệt giữa xóa bỏ và hủy bỏ hóa đơn.

 A/ Phân biệt Xóa bỏ và hủy trong báo cáo sử dụng hóa đơn theo mẫu BC/26AC

**Theo đó: Khi làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC/26AC

–  Doanh nghiệp xóa bỏ thay chỉ tiêu [15]:  Quy định là hóa đơn viết sai, phải hủy bỏ kế toán phải gạch chéo liên tục 3 liên trên hóa đơn vẫn lưu lại cuống trường hợp đã xé khỏi cuống.

+Áp dụng với trường hợp hóa đơn chưa xé khỏi cuống:  Trường hợp nếu chưa xế hóa đơn khỏi cuống thì thực hiện lưu hóa đơn tại cuống thực hiện gạch chéo các liên và xuất lại hóa đơn thay thế. Trường hợp này khi khai báo sẽ sử dụng hóa đơn theo mẫu BC26/AC ghi lại số hóa đơn đã ghi được sai vào trong mục chỉ tiêu Xóa Bỏ [15] khóa học xây dựng thương hiệu tuyển dụng

+Trường hợp hóa đơn đã xé khỏi cuống và giao cho khách hàng hoặc chưa giao cho khách hàng thì kế toán phải lập biên bản áp dụng với hóa đơn sau đó thực hiện thu hồi hoặc gạch chéo các liên  thu hồi gạch chéo các liên để xuất hóa đơn thay thế lúc làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn áp dụng theo chỉ tiêu  BC26/AC, đồng thời ghi lại số hóa đơn đã viết sai vào mục chỉ tiêu Xóa Bỏ [15] học kế toán thuế

=> Như vậy: Để bạn đọc hiểu rõ nhất về khái niệm hóa đơn XÓA BỎ được dùng áp dụng cho tất cả những hóa đơn viết sai áp dụng với cả trường hợp mà hóa đơn đã xé hoặc chưa xé khỏi cuống. Khi kê khai thuế sẽ cho vào cột “XÓA BỎ”. học về tài chính

hóa đơn xóa bỏ và hóa đơn bị hủy bỏ

Phân biệt quy định xóa bỏ và hủy bỏ hóa đơn 

– Áp dụng với hóa đơn đã hủy tại chỉ [19]:  Là những hóa đơn mà doanh nghiệp đặt in bị sai, in trùng hoăc in thừa do hóa đơn bị cưỡng chế hết hiệu lực… trường hợp này kế toán làm biên bản hủy hóa đơn và thủ tục hủy bỏ thu hồi lại hóa đơn áp dụng theo quy định tại điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

II. Quy định về những trường hợp hóa đơn bị hủy

Trường hợp hóa đơn đặt in bị sai, do in trùng hay in hóa đơn thừa mà doanh nghiệp không tiếp tục sử dụng hóa đơn phải

 1. Quy định về hủy hoá đơn

a, Quy định về thời hạn hủy hóa đơn áp dụng chậm nhất là trong 30 ngày từ khi làm thông báo với cơ quan thuế về việc làm thông báo hủy hóa đơn. 

b, Trường hợp hóa đơn in nhầm hoặc in thừa đó được cơ quan thuế thông báo hết hạn sử dụng, trường hợp này thì doanh nghiệp phải làm thủ tục hủy hóa đơn chậm nhất là 10 ngày.

c. Trường hợp doanh nghiệp thông báo với doanh nghiệp rủi ro về thuế hoặc bị khóa MST sẽ thuộc trong danh sách theo dõi và bỏ địa điểm kinh doanh số lượng nợ thuế  nhiều hoặc quá lâu mà doanh nghiệp không nộp, trường hợp kế toán nộp tờ khai thuế quá lâu doanh nghiệp bị cho là kế toán nộp tờ khai thuế  quá lâu,  trường hợp này doanh nghiệp sẽ bị cho là bỏ trốn thì hóa đơn của doanh nghiệp phát hành trong trường hợp này phải tiến hành hủy bỏ.

Ngoài ra thủ tục hủy bỏ hóa đơn cũng áp dụng với trường hợp doanh nghiệp áp dụng kê khai thuế GTGT trực tiếp sang khấu trừ thuế GTGT và những trường hợp ngược lại thì buộc phải làm thủ tục hủy hóa đơn với những hóa đơn đã phát hành trước đó. 

2. Hồ sơ làm thủ tục hủy hóa đơn thực hiện như sau

– Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn (hộ cá nhân kinh doanh không cần sư dụng mẫu này)

– Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy: Điền đầy đủ thông tin trên hóa đơn gồm mẫu số hóa đơn, ký hiệu, số lượng(từ số... đến số... hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục trong trường hợp không cần thiết).

– Tiến hành lập biên bản hủy hóa đơn

– Làm thông báo kết quả hủy hóa đơn trên đó điên đầy đủ nội dung gồm: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (Tham khảo chi tiết tại mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Quy định xóa bỏ và hủy bỏ hóa đơn

Xóa bỏ và hủy bỏ hóa đơn cần lưu ý những gì 

Lưu ý khi làm thủ tục hủy hóa đơn doanh nghiệp cần biết:

–  Hồ sơ hủy hóa đơn phải được lưu lại tại doanh nghiệp , hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn.

–  Lập riêng 02 bản thông báo kết quả hủy hóa đơn, một bản lưu lại và một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp hạn chậm nhất là (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

Trên đây là 02 trường hợp kế toán cần biết khi làm quyết định xóa bỏ và hủy bỏ hóa đơn theo quy đinh. Bạn đọc quan tâm tham khảo bài viết khác tại đây về hóa đơn. học kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất hà nội

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về khóa học kế toán tổng hợp thực hành.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại Lê Ánh đang đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, nếu bạn quan tâm có thể tham khảo tại website: ketoanleanh.edu.vn

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Quy định về tỉ lệ phần trăm giá vốn tính trên doanh thu

Quy định về tỉ lệ phần trăm giá vốn tính trên doanh thu

Bài viết tiếp theo

Các Trường Hợp Được Miễn Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Các Trường Hợp Được Miễn Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo