Quy định về tỉ lệ phần trăm giá vốn tính trên doanh thu

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 07/07/2023 20 phút đọc

Giá vốn trên doanh thu được trích bao nhiêu phần trăm (%) trên doanh thu. Chi phí quản lý cụ thể như thế nào. Bạn đọc tham khảo ngay bài viết nghiệp vụ do kế toán trưởng tại trung tâm Lê Ánh trình bày chi tiết tại đây nhé. 

  • Doanh nghiệp được tính tối đa bao nhiêu % tỉ giá vốn trên doanh thu? học kế toán doanh nghiệp

  • Quy định về chi phí quản lý của doanh nghiệp này chiếm bao nhiêu tỉ lệ % trên doanh thu nghiệp vụ?

  • Chi phí tiền lương chiếm tối đa bao nhiêu % trên doanh thu quy định. Khoản chi này được tính vào chi phí như thế nào hợp lý?

>>>> Xem thêm: Phân biệt giữa xóa bỏ và hủy hóa đơn trong báo cáo sử dụng hóa đơn

I. Căn cứ pháp lý về tỉ lệ phần trăm giá vốn trên doanh thu 

Dựa theo quy định tại điều 9 của TNDN số 32/2013/QH13 có hiêu lực từ 1/1/2014  doanh nghiệp không quy định và áp dụng lại định mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu tiêu chí về năng lượng hàng hóa về định mức tiêu hao nguyên vật liệu hợp lý.  

Như vậy, theo quy định thì doanh nghiệp sẽ không áp dụng hình thức đăng ký định mức tiêu hao vật liệu chính với cơ quan thuế. 

Dựa theo quy định ở Điều 6, Khoản 2, Điểm 2.3 của TT 78/2014/TT-BTC doanh nghiệp quy định những khoản chi được trừ hay không được trừ theo quy định. khóa học về tài chính

“2.3. Hướng dẫn quy định về các khoản chi phí nguyên vât liệu, chi phí năng lượng và hàng hóa vượt mức tiêu hao nguyên vật liệu hợp lý.

Quy định cụ thể doanh nghiệp sẽ tự xây dựng và quản lý về định mức tiêu hao lại nguyên vật liệu, năng lượng xây dựng về hàng hóa được sử dụng trong mục đích sản xuất kinh doanh. Quy định về những định mức này phải được xây dựng từ đầu kỳ sản xuất để lưu lại tại doanh nghiệp. 

–   Trường hợp một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hóa Nhà nước đã ban hành định mức tiêu hao thì thực hiện theo định mức của Nhà nước đã ban hành. các kỹ năng mềm cần thiết

= > Theo quy định trên thì:

– Doanh nghiệp phải tự xây dựng quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu hàng hóa sử dụng vào sản xuất kinh doanh.

– Định mức phải được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất và lưu tại doanh nghiệp.

– Nếu một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hóa Nhà nước đã ban hành định mức tiêu hao thì thực hiện theo định mức của Nhà nước đã ban hành.

– Nếu trường hợp doanh nghiệp có hoạt động sản xuất có những khoản chi phí nguyên vật liệu phát sinh vượt so với đinh mức tiêu hao nguyên vật liệu mà doanh nghiệp đã xây dựng đầu năm hay đầu mỗi kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì khoản chi đó sẽ bị loại ra khỏi chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

****Kể từ ngày 06/08/2015 áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 trở đi  khóa học xuất nhập khẩu

***Căn cứ: Tại Điểm 2.3, Khoản 2, Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC như sau:

“2.3. Phần chi vượt định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá đối với một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa đã được Nhà nước ban hành định mức.”

***Theo đó:

– Doanh nghiệp không phải xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu, hàng hóa từ đầu kỳ sản xuất Nộp cho cơ quan thuế như trước đó, mà Doanh nghiệp tự xây dựng theo nhu cầu sản xuất kinh doanh và lưu tại doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp tự xây dựng Định mức phù hợp với nhu cầu sản xuất và lưu tại doanh nghiệp, Cung cấp giải trình khi cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế tại doanh nghiệp học kế toán online

– Chi phí vượt định mức không được tính vào chi phí là các chi phí vượt định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá đã được Nhà nước ban hành định mức.

= > Như vậy NVL định mức  là do DN tự xây dựng:

+++ Trước 2015:

– Doanh nghiệp tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá sử dụng vào sản xuất, kinh doanh.

– Định mức này được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phấrn và lưu tại doanh nghiệp.

Quy định về tỉ lệ phần trăm giá vốn trên doanh thu

Quy định về tỉ lệ phần trăm giá vốn trên doanh thu 

Quy định mới nhất về tỉ lệ % giá vốn trên doanh thu bắt đầu có hiệu lực từ năm 2015 như sau:

Quy định về doanh nghiệp không xây dựng về định mức tiêu hao nguyên vật liệu về hàng hóa dịch vụ từ đầu kỳ sản xuất để nộp cho cơ quan thuế trước đó. Theo quy định thì doanh nghiệp sẽ tự xây dựng theo nhu cầu sản xuất kinh doanh để lưu tại doanh nghiệp.

Quy định về doanh nghiệp xây dựng định mức phù hợp về nhu cầu sản xuất tại doanh nghiệp. Cung cấp về giải trình ngay khi cơ quan thuế thực hiện kiểm tra và quyết toán thuế ở doanh nghiệp. 

Trường hợp chi phí vượt định mức không được tính chi phí vào những chi phí khác vượt định mức chi phí tiêu hao về nguyên vật liệu, chi phí nguyên, nhiên vật liệu và chi phí về năng lượng của hàng hóa được nhà nước ban hành định mức về chi phí nguyên vật liệu trong xây dựng.  

Trường hợp sản phẩm nêu ra giống nhau làm hàng loạt sản phẩm theo kiểu sản xuất đại trà thì doanh nghiệp phải lập định mức chung với một lần nếu có sản phẩm giống nhau theo kiểu sản xuất đại trà thì mức chi phí chung cho 1 lần duy nhất từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất là đủ.

Trường hợp sản phẩm đã thay đổi liên tục về mẫu mã kích thước định dạng sản phẩm có thể lập mỗi lần phát sinh là định mức dự toán hay báo giá phát sinh.   

II. Một số cách tính tỉ lệ phần trăm (%) giá vốn trên doanh thu 

Trường hợp công ty sản xuất tính giá thành áp dụng với những phương pháp

Quy đinh về phương pháp 01: Lập định mức nguyên vật liệu kết cấu giá thành cho những sản phẩm được sản xuất đồng loạt áp dụng với chi phí quy trình sản xuất tạo ra sản phẩm  

Như vậy, dựa vào căn cứ đơn hàng đối chiếu với bảng tính định mức hàng hóa và xuất kho theo định mức. 

Trường hợp 02: Doanh nghiệp tính giá theo đơn hàng

Doanh thu ghi nhận là 200 triệu => Như vậy doanh thu của doanh nghiệp phải giữ lại mà không phân bổ  về lợi nhuận thì tính bằng = 200 triệu x 15%=30 triệu

Chi phí phải phân bổ tại doanh nghiệp khi tính doanh thu - lợi nhuận = 200 triệu – 20 triệu = 180 triệu

Hạch toán về chi phí phân bổ sau khi quyết toán được tính như sau: 

  • Chi phí gia công khi tính thuế = Nhân công: nguyên liệu: sản xuất chung=80%:15%:5%

  • Cách tính chi phí sản xuất = chi phí nhân công : chi phí nguyên liệu: chi phí sản xuất chung=30%:60%:10%

  • Dịch vụ = chi phí nhân công : chi phí nguyên liệu: chi phí sản xuất chung=70%:20%:10%

Lưu ý 10% lợi nhuận giữ lại ko phân bổ chi phí được bổ sung bồi đắp bằng chi phí quản lý: lương quản lý ( kế tóan, phó giám đốc và chi phí văn phòng phẩm …)

Dựa vào đặc điểm của từng doanh nghiệp sẽ có những cách phân bổ chi phí và tính giá thành phù hợp với những công tác kế toán phù hợp với luật quản lý thuế. học kế toán thực tế ở đâu tphcm

Dựa theo quy định nội bộ của doanh nghiệp phải ghi đúng theo trình độ của doanh nghiệp không được điều chỉnh về chi phí nếu có lãi thì ghi nhận lãi, doanh nghiệp bị lỗ thì ghi nhận lỗ.  

Trên đây là quy định về tỷ lệ phần trăm giá vốn kinh doanh mới nhất. Mong bài viết của Kế toán Lê Ánh giúp ích được cho bạn đọc.

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về khóa học kế toán tổng hợp thực hành.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại Lê Ánh đang đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu ở Hà Nội, nếu bạn quan tâm có thể tham khảo tại website: ketoanleanh.edu.vn.

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Doanh nghiệp không thông báo lỗi phát hành hóa đơn với cơ quan thuế

Doanh nghiệp không thông báo lỗi phát hành hóa đơn với cơ quan thuế

Bài viết tiếp theo

Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân Chi Tiết

Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo