Tính nguyên tắc xác định tỉ giá ngân hàng theo phương pháp bình quân gia quyền

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 07/07/2023 14 phút đọc

Kế toán doanh nghiệp không thể tránh khỏi nghiệp vụ xác định tỉ giá ngân hàng. Nếu bạn chưa thạo nghiệp vụ này hãy tham khảo bài viết hướng dẫn nguyên tắc xác định tỉ giá ngân hàng do kế toán trưởng tại trung tâm Lê Ánh trình bày nhé.

Nguyên tắc xác định tỉ giá ngân hàng là gì và tính như thế nào, được hạch toán ra sao trong trong doanh nghiệp. Khi hạch toán nghiệp vụ này kế toán cân chú ý những gì.  Ngoài việc cần theo dõi các tài khoản: tiền mặt (111), tiền gửi ngần hàng (112), tiền đang chuyển khoản, và những khoản phát sinh khác như: khoản phải thu khách hàng, phải trả người bán trong các nghiệp vụ sau,hướng dẫn xác định tỉ giá ngân hàng. 

>>> Xem thêm: Những điều cần biết về quy định đóng bảo hiểm năm 2017

Kế toán Lê Ánh sẽ giúp bạn đọc hạch toán cụ thể các trường hợp xảy ra khi xác định tỉ giá ngân hàng.

I. QUY TRÌNH  XÁC ĐỊNH TỈ GIÁ NGÂN HÀNG

Khi xác định tỉ giá ngân hàng, kế toán cần  thực hiện các bút toán sau:

Bước 1: Đặt mã ngoại tệ là 007 USD : Tiền gửi ngân hàng ngoại tệ USD ( có thể đặt  mã USD hoặc những ký hiệu khác dễ nhớ hơn.

Trường hợp doanh nghiệp mua ngoại tệ, thực hiện các nghiệp vụ sau:

Nếu doanh nghiệp mua vào làm phiếu nhập kho xác định, số lượng x  Đơn giá ngân hàng niêm yết. Thực hiện hạch toán: học kế toán ngắn hạn

 Nợ TK 1122 (tăng tiền ngoại tệ)

  Có TK 1121 (giảm tiền Việt)

Ví dụ:  Doanh nghiệp mua 300 USD của ngân hàng với đơn giá 22000 vnđ/ 1usd. Kế toán sẽ hạch toán như sau: (tổng tiền: 6.600.000 vnđ)

Số tiền tổng là: 6.600.000 vnđ

Bước 02 Kế toán xuất ngoại tệ

Khi xác định tỉ giá ngân hàng trong bước xuất ngoại tệ này xảy ra các trường hợp khác nhau, kế toán cần lưu ý nếu gặp phải.

hướng dẫn xách định tỉ giá ngân hàng

Kế toán xác định tỉ giá ngân hàng theo phương pháp bình quân gia quyền Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tại TP HCM và Hà Nội

Trường hợp 01: Lỗ tỉ giá ngân hàng

Ví dụ:  Doanh nghiệp mua hàng của công ty X loại hàng hóa A đơn giá 200 USD, tỉ giá ngân hàng là 21000 vnđ.  Xác định như sau:

Hàng hóa A: 200USD x 21000 VNĐ = 4.200.000 VNĐ

Khi thực hiện thanh toán khách hàng lập phiếu Xuất Kho (kế toán dựa vào đơn giá xuất kho hiện này các doanh nghiệp sử dụng thường là tính theo bình quân gia quyền):

- Có Tk 007: 200 usd x 22.000 (tỉ giá tồn) = 4.400.000

  Nợ TK 331/ có 1122= 4.200.000

- Nợ TK 635

  Có TK 1122 = 4.4 00.000 – 4.200.000 = 200.000

Khi xác định tỉ giá ngân hàng, kế toán cần lưu ý nếu trường hợp xuất quỹ ngân hàng lớn hơn số công nợ thì kết chuyển lỗ

Xuất Quỹ > Công Nợ = Lỗ

- Nợ TK 331

   Có 1122 ( tài khoản công Nợ)

- Nợ TK 635

 Có TK 1122 ( Xuất Quỹ - Công Nợ )

Trường hợp 02:  Hạch toán lãi tỉ giá ngân hàng

Khi hạch toán lãi tỉ giá ngân hàng trong những phát sinh sau

Ví dụ :  Doanh nghiệp X mua hàng của công ty B loại mặt hàng hóa A đơn giá 100 usd, xác định tỉ  giá ngân hàng là 24.000 VNĐ/1usd.

Tính chi phí như sau: 100usd x 24.000 = 2.400.000 vnđ

Khi thực hiện thanh toán cho khách hàng để  lập phiếu xuất kho, dưa trên  đơn giá tính bình quân gia quyền sẽ thực hiện như sau.

- Có Tk 007: 100 usd x 22.000 (tỉ giá tồn) = 2.200.000

- Nợ TK 331

    Có TK 1122 = 2.200.000

 - Nợ TK 331

     Có TK 515= 2.400.000 - 2.200.000 = 200.000

Nếu phát sinh trường hợp xuất quỹ ít hơn số cong nợ tức là ghi nhận lãi  thì  kế toán hạch toán như sau .

- Nợ TK 331

    Có  TK 1122 ( xuất quỹ )

- Nợ TK 331

    Có TK 515  ( Xác định bằng công nợ - số tièn xuất quỹ )

Sau khi  xác định hết các trương hợp xuất quỹ tỉ giá hối đoái kết chuyển lỗ lãi tiếp theo đến bước 03 trong xác định tỉ giá ngân hàng.

Bước 03:  Đối chiếu cuối tháng

  • Để đối chiếu cuối tháng,tính lượng tồn trong sổ phụ ngân hàng với lượng tồn ở bảng tổng hợp nhập xuất, tồn xem có khớp hay không.

  • Đặc biệt  ghi nhận số  tiền ở sổ cái tài  có TK 1122= TK 1122 CĐPS = Số tiền tính nhập, xuất, tồn mã : 007USD: Tiền gửi ngân hàng ngoại tệ USD

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Nếu bạn quan tâm đến các khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu tại trung tâm Lê Ánh, vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn hoặc liên hệ theo số hotline: 0904.84.88.55 để biết thêm thông tin về khóa học này.

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Những điều cần biết khi hạch toán tăng chi phí hợp lệ

Những điều cần biết khi hạch toán tăng chi phí hợp lệ

Bài viết tiếp theo

Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân Chi Tiết

Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo