Những điều cần biết khi hạch toán tăng chi phí hợp lệ

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 07/07/2023 18 phút đọc

Phần lớn các doanh nghiệp đều muốn giảm tiền thuế phải nộp bằng việc tăng chi phí hợp lệ. Kế toán phải hạch toán như thế nào để tăng chi phí hợp lệ. Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn cụ thể trong bài viết này.

Có nhiều cách hạch toán tăng chi phí hợp lệ nhằm mục đích kết chuyển lỗ doanh thu, giảm các khoản thuế phải nộp trong khuôn khổ quy định của pháp luật. Nếu không có phương pháp tăng chi phí hợp lệ kế toán sẽ bị phạt rất nhiều khi kiểm toán nhà nước vào thanh tra, rà soát toàn hoạt động kinh doanh của công ty.

Kế toán trưởng tại kế toán trưởng tại kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn đọc một số cách hạch toán nghiệp vụ tăng chi phí hợp lệ như sau.

I. Tăng các khoản chi phí hợp lệ bằng việc tăng các khoản chi thường xuyên

1. Tăng chi phí lương nhân viên

Kế toán hạch toán tăng các khoản chi phí bằng việc tăng lương nhân viên bộ phận văn phòng, hiện trường, sản xuất… ở tưng vị trí chức vụ đẩy lên mức cao nhất.

Theo quy định của Bộ tài chính hiện nay, mức lương tối đa:

  • 9.000.000 đồng/tháng: Bảng lương + chấm công + hợp đồng lao động

  • Tăng chi phí phụ cấp ăn ca tối đa: 680.000đ/tháng: làm bảng thực đơn, nấu cơm hoặc mua cơm bên ngoài có hóa đơn + chấm công +  căn cứ vào hợp đồng lao động

  • Tăng khoản chi phí hợp lệ vào trang phuc tối đa 5.000.000 đồng/người Học nguyên lý kế toán

  • Với nhân viên đã có gia đình hoặc chưa có gia đình giảm thuế bằng cách đăng ký giảm trừ gia cảnh cho nhân viên người phu thuộc 3.600.000 đ/tháng/ một người.

Thông thường kế toán thường hạch toán tăng lương ở bộ phận văn phòng vì nhiều phòng ban được tính lương cao. Hơn nữa lương các bộ phận này không phụ thuộc và doanh thu như lương ở các bộ phận sản xuất, chỉ cần có chứng từ đầy đủ.

Khi hạch toán lương bộ phân sản xuất cao mà giá thành phầm cao dễ bị kiểm toán để ý  kiểm tra gía vốn nếu lãi không nhiều. Nhiều trường hợp doanh nghiệp hạch toán giá bộ phận sản xuất cao, giá sản phẩm cao, không cân so với giá vốn và giá bán sẽ bị kiểm tra bóc tách lương bị cơ quan thuế phạt hành chính. học nghiệp vụ kế toán

Hướng dẫn hạch toán tăng các khoản chi phí hợp lệ

Hạch toán tăng các khoản chi phí sẽ giúp doanh nghiệp làm được chi phí thuế phải nộp

 2. Tăng định mức NVL lên mức cao nhất

Hạch toán tăng chi phí hợp lệ bằng việc tăng định mức NVL lên mức cao nhất thường được kế toán sử dụng phổ biến theo công thức sau:

Xây dụng mức NVL ở cấp độ cao nhất: NVL + định mức hao hụt

Tối đa định mức lập lưu trữ tại doanh nghiệp cho phép.

3. Giảm thiểu thời gian khấu hao

Theo TT45/TT-BTC sẽ giảm thời gian khấu hao xuống mức thấp nhất để tăng chi phí khấu hao

4. Tăng chi phí quảng cáo, khuyến mại tiếp khách

Phần lớn các doanh nghiệp đều sử dụng phương pháp tăng chi phí hợp lý bằng việc tăng chi phí tiếp khách, khuyến mại bằng việc lấy các hóa đơn hội họp, ăn uống tiếp khách, ăn uống…

Ngoài ra, doanh nghiệp thường hạch toán tăng chi phí bằng việc lấy các loại hóa đơn máy bay, công tác phí. Trường hợp doanh nghiệp lấy chi phí phòng nghỉ trong tỉnh doanh nghiệp hoạt động phải có văn bản, giải trình kem chứng từ thì mới được chứng nhận là chi phí hợp lý khi tiếp khách

Tăng chi phí hợp lý bằng hóa đơn xăng: trường hơp này hạn chế số lượng, các ngày nên cách xa nhau.

II. Văn bản luật quy định về tăng chi phí  hợp lệ

1. Văn bản luật thương mại về hàng khuyến mãi

Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu phải được đăng ký với Sở công thương. Sau khi được cho phép mới được đưa vào sử dụng.

2. Hướng dẫn viết hóa đơn GTGT với hàng khuyến mãi

 Tại khoản 7 điều 3 của TT 26/2015/TT-BTC quy định

“b. Người bán hàng phải lập hóa đơn khi bán hàng, dịch vụ bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ dùng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ, dùng để cho biếu tặng, trao đổi trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng trong quá trình sản xuất)”

Quy định áp dụng đối với thuế GTGT

Khoản 5 điều 7 của TT 219/2013/TT-BTC quy định cụ thể giá tính thuế như sau:

“5. Đối với háng hóa, dịch vụ dùng khuyến mãi theo quy định của phát luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng 0; trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, cho biếu tặng”

Các trường hợp hàng hóa được hạch toán là hàng khuyến mãi, hàng mẫu, quảng cáo sẽ không bị tính thuế GTGT. Dựa trên nguyên tắc khấu trừ thuế gtgt đầu vào tại khoản 5 điều 14 TT 219/2013/TT-BTC:

“5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc do DN tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho biếu tặng, khuyến mại, hàng mẫu, quảng cáo dưới các hình thức phục vụ cho SXKD hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.”

Vậy là: Hóa đơn đầu vào hàng khuyến mãi được khấu trừ.

III. Quy định tăng chi phí hợp lệ bằng thuế TNDN

Đỉểm 2.2.1 khoản 2 điều 6 TT 78/2014/TT-BTC quy định cách tính thuê TNDN:

“2.21 Phần chi vượt quá 15% tổng số chi được trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí; chi cho, biếu tặng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng”

Tại khoản 4 điều 1 luật số 71/2014/QH13 có thay đổi “4. Bãi bỏ điểm m khoản 2 điều 9”

Khi hạch toán tăng chỉ chi phí hợp lệ phải nộp doanh nghiệp cần phải cân đối các khoản thu chi hợp lý để doanh nghiệp được giảm chi phí nộp thuế. Để cân đối giữa tăng giảm chi phí nộp thuê TNDN hay thuế TNCN.

Ví dụ: Nếu doanh nghiệp lãi 200.0000.000 đồng thì thuế TNDN phải nộp được tính như sau: 200.000.000 x 20%=40.000.000 đồng

Cũng trường hợp này thì thuế TNCN phải nộp là = 200.000.000 x 5%=10.000.000 đồng

Doanh nghiệp cân đối các khoản chi phí để nộp các khoản chi phí hợp lý để điều chỉnh các khoản chi phí phải nộp tuy nhiên các loại chi phí phát sinh này phải đi kèm với chứng từ hóa đơn chuẩn. Khi hạch toán tăng chi phí, doanh nghiệp phải lấy hóa đơn tăng thêm biết rõ nguồn gốc rõ ràng để tránh tình trạng bị kiểm toán vào kiểm tra, phạt tài chính, phạt hình sự.

>>>Xem thêm:  Tính nguyên tắc xác định tỉ giá ngân hàng theo phương pháp bình quan gia quyền

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Trung tâm Lê Ánh hiện đang đào tạo các khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, nếu bạn quan tâm, vui lòng liên hệ theo số hotline: 0904.84.88.55 hoặc truy cập các website của trung tâm để được tư vấn trực tiếp.

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Khi nào xuất thẳng, khi nào nên nhập kho trong kế toán xây dựng

Khi nào xuất thẳng, khi nào nên nhập kho trong kế toán xây dựng

Bài viết tiếp theo

Sách Nguyên Lý Kế Toán Ứng Dụng – Tài Liệu Hữu Ích Cho Kế Toán

Sách Nguyên Lý Kế Toán Ứng Dụng – Tài Liệu Hữu Ích Cho Kế Toán
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo