Hướng dẫn tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 07/07/2023 19 phút đọc

Trung tâm kế toán Lê Ánh xin gửi tới bạn đọc cách tính thuế TNDN tạm tính quý và tính TNDN năm 2017 do Bộ tài chính ban hành TT78/2014/TT-BTC và TT96/2015/TT-BTC.

I. Phương pháp tính thuế TNDN tạm tính quý và cả năm

Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế x  Thuế suất thuế TNDN  

-  Trường hợp có phát sinh và lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ thì tính như sau:

Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế - Phần trích lập quỹ KH&CN) x Thuế suất thuế TNDN

Trong đó: học kế toán doanh nghiệp

 Xác định Thu nhập tính thuế như sau:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển)     

 Chú thích:

  • Thu nhập chịu thuế: Là tổng thu nhập của tất cả các hoạt động kinh doanh như: Hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác.

  • Các khoản thu nhập được miễn thuế: Thu nhập từ trồng trọt chăn nuôi, dịch cụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp, hợp đồng khoa học công nghệ được miễn thuế, thu nhập từ bán sản phẩm được làm ra từ công nghệ mới lần đầu áp dụng tại VN….tìm hiểu thêm tại Điều 8TT78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 và thông tư 96/2015/TT-BTC

  • Các khoản lỗ được kết chuyển: Các khoản lỗ được tính theo quy định trong trường hợp nếu lãi thì chuyển lỗ, trường hợp lỗ thì không chuyển từ kỳ trước sang (tuyệt đối không được chuyển số lỗ lớn hơn lãi, chi là nhỏ hơn hoặc bằng).Số lỗ được chuyển toàn vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo.Trường hợp số lỗ chuyển giữa các quý với nhau và giữa các năm với nhau. (không áp dụng chuyển từ quý xang năm chỉ được tính từ năm trước sang quý 1 năm sau). Tối đa 5 năm được kết chuyển lỗ liên tục kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế 

Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu - Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác     học kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất hà nội

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế: Là tiền thu được từ bán hàng hoá, gia công, cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu…doanh nghiệp được hưởng không tính đã thu tiền hay chưa thu tiền

DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Là doanh thu không tính  thuế GTGT.

DN kê khai thuế GTGT  theo phương pháp trực tiếp: Là doanh thu bao gồm thuế GTGT

Chi phí được trừ:  Các khoản chi trực tiếp có tính chất phúc lợi cho người lao động không quá 01 tháng lương bình quân thực tế, khoản chi có đủ chứng từ hóa đơn, hợp pháp,khoản chi >20triệu khi thanh toán phải có chứng từ không dùng tiền mặt,các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng tiền mặt trước thời điểm TT78.2014/TT-BTC có hiệu lực thì ko cần điều chỉnh, các khoản chi cho hoạt động giáo dục, đào tạo cho người lao động nghề nghiệp.

tinh-thue-thu-nhap-doanh-nghiep

 Hướng dẫn tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp 

Thuế suất thuế TNDN được tính áp dụng trước ngày 1/1/2016:

-  Áp thuế 20% cho DN có tổng doanh thu của năm trước liền kề

- Áp thuế 22% cho DN không thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 20%. (từ ngày 01/01/2016 áp dụng thuế suất 20%)

Lưu ý:  Trường hợp DN mới thành lập, kê khai tạm tính quý theo thuế suất 22%. Kết thúc năm tài chính nếu doanh thu bình quân quyết toán thuế TNDN là 20%.

 Trường hơp Từ ngày 1/1/2016 trở đi:

-  Áp thuế 20% với toàn bộ DN đang áp thuế 20 %và 22%

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Kể từ ngày 15/11/2014 (Tức là từ quý 4/2014) theo điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC:

- Doanh Nghiệp không nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý.

- Doanh nghiệp chỉ cần tạm nộp số tiền thuế TNDN của quý nếu có phát sinh.

- Hạn nộp chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý sau.

Lưu ý:

  • Trường hợp số thuế tạm nộp của các quý mà thấp hơn số thuế TNDN phải nộp khi quyết toán từ 20% trở lên thì Doanh nghiệp phải nộp tiền phạt chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở đó.

  • Số tiền chậm nộp được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý 4.

Ví dụ: Công ty TNHH An Phú đã tạm nộp TNDN là 200.000.000. Tới kỳ quyế toán số thuế thực phải nộp là 260.000.000 vnđ tăng 60.000.000vnđ

=> Như vậy: 20% số phải nộp theo quyết toán là:260.000.000 x 20% = 52.000.000 vnđ

- Phần chênh lệch từ 20% trở lên là: 60.000.000 – 52.000.000 = 8.000.000.

Như vậy: Công ty An Phú phải nộp thêm số thuế là 60 triệu đồng

-  Ngoài ra, còn phải nộp thêm phầm tính thuế tạm nộp 20% trở lên (là 8.000.000) từ ngày 31/1/2017. (Tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý 4/2016).

Nếu hết thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN (30/3/2017) mà công ty vẫn chưa nộp tiền thuế chênh lệch trên thì:

- Số thuế chênh lệch còn lại (60.000.000 – 8.000.000 = 52.000.000.) mà C ty chậm nộp thì bị tính tiền chậm nộp từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ quyết toán (từ ngày 1/4/2017) đến ngày thực nộp số thuế này.

2. Nếu Tổng số thuế TNDN tạm nộp của các quý mà thấp hơn số thuế TNDN phải nộp khi quyết toán dưới 20% mà DN chậm nộp so với thời hạn quy định (thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm) thì tính tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

Ví dụ: Năm 2016, Công ty TNHH Kế Toán Việt nộp thuế TNDN phải nộp là 70.000.000VNĐ, khi thực hiện quyết toán tăng số thuế TNDN phải nôp là 85.000.000 VNĐ tăng 15.000.000 VNĐ.

=> Như vậy: Chênh lệch giữa số thuế phải nộp theo quyết toán với số thuế đã tạm nộp trong năm dưới 20% thì DN chỉ phải nộp số thuế còn phải nộp sau quyết toán là 15 triệu đồng.

- Nếu chậm nộp số thuế chênh lệch này thì bị tính tiền chậm nộp theo quy định.

Trường hợp nộp thừa sẽ được coi như số thuế tạm nộp của năm kế tiếp hoặc được hoàn thuế theo quy định.

II. Cách tính thuế TNDN theo phương pháp kê khai trực tiếp

- DN nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không phải là DN.

=> Trường hợp doanh nghiệp chịu thuế TNDN tính được DN nhưng không tính được chi phí , thì TNDN được tính là tỉ lệ % trên doanh thu hàng hóa, dịch vụ:

+ Đối với dịch vụ (tính cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.

   Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.

+ Kinh doanh hàng hoá: 1%.

+ Các hoạt động khác: 2%.

 Lưu ý:  khi thực hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, muốn kê khai TNDN thì phải làm công văn gửi đến cơ quan thuế, được dồng ý mới tiến hành kê khai theo phưng pháp này.

>>>Xem thêm: Hướng dẫn hạch toán chi phí đồng phục cho nhân viên năm 2017

Trên đây là Hướng dẫn cách hạch toán hàng cho, biếu, tặng mới nhất. Mong bài viết trên của Kế toán Lê Ánh giúp ích cho bạn đọc.

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về khóa học kế toán tổng hợp thực hành.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Trung tâm Lê Ánh hiện có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu ở Hà Nội và TPHCM, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0904.84.88.55 để biết được thông tin của các khóa học này.

Từ khóa liên quan: cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý, thuế tndn là gì, chi phí được trừ khi tính thuế tndn, thông tư về  thuế tndn, thuế tndn 2013, hướng dẫn lập thuế tndn, hạch toán thuế tndn

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Không đăng ký tài khoản ngân hàng có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào không

Không đăng ký tài khoản ngân hàng có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào không

Bài viết tiếp theo

Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân Chi Tiết

Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo