Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 07/07/2023 11 phút đọc

Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng được Bộ tài chính quy định tại điều 29, Thông tư 39/2014/TT-BTC. Bài viết dưới đây, cơ sđào tạo kế toán thực hành tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định mới nhất.

I. QUY ĐỊNH CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC HỦY HÓA ĐƠN

Hóa đơn viết sai được phép hủy trong các trường hợp sau:

  •  Hoá đơn GTGT đặt in nhưng bị in sai, in trùng số, in thừa thì phải hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn GTGT.

  • Các doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá thể có hoá đơn nhưng không tiếp tục sử dụng phải thực hiện huỷ hoá đơn.

      + Thời hạn huỷ hoá đơn là trong vòng ba mươi (30) ngày, kể từ ngày có thông báo hủy hóa đơn với cơ quan thuế.

      + Nếu cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng, Doanh nghiệp phải thực hiện hủy hóa đơn, chậm nhất là mười (10) ngày.

  • Các loại hoá đơn đã lập tại các đơn vị kế toán đã được hủy theo quy định của pháp luật. 

Chú ý: Nếu kế toán viết sai hóa đơn GTGT, kế toán chỉ cần lập biên bản thu hồi hóa đơn, không cần phải làm thủ tục hủy hóa đơn (lập theo mẫu biên bản thu hồi hóa đơn) Trường hợp hóa đơn viết sai nhưng đã kê khai thuế thì kế toán lập biên bản điều chỉnh và xuất hóa đơn điều chỉnh (Không phải làm thủ tục hủy hóa đơn) học kế toán thuế online

  • Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không được làm thut tục hủy hóa đơn mà các hóa đơn đó phải được xử lý theo qui định của pháp luật 

thủ tục hủy hóa đơn

                                                          Các trường hợp được hủy hóa đơn

II. THỦ TỤC HỦY HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

  • Quyết định thành lập Hội đồng hủy hoá đơn. (Hội đồng huỷ hoá đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức)

Trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh thì không phải thành lập Hội đồng hủy hoá đơn.  Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tại TP HCM và Hà Nội

  • Lập Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn cần hủy

  • Biên bản hủy hóa đơn: Các thành viên Hội đồng hủy hoá đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

  • Thông báo hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số…đến số…, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy, theo mẫu số 3.11 phụ lục 3 ban hành kèm thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ tài chính

Chú ý:

- Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, các nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn đó

- Riêng Thông báo kết quả hủy hoá đơn phải được lập thành hai (02) bản, một bản lưu tại đơn vị, một bản gửi đến cơ quan thuế (chậm nhất không quá  năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện huỷ hoá đơn).

>>> Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết hạch toán kết chuyển thuế giá trị gia tăng

Trên đây là thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng. Mong bài viết của Kế toán Lê Ánh giúp ích được cho bạn đọc.

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về khóa học kế toán tổng hợp thực hành.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn

Bình luận

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê ÁnhAdmin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Tổng hợp quy định về hóa đơn điện tử và hóa đơn tự in

Tổng hợp quy định về hóa đơn điện tử và hóa đơn tự in

Bài viết tiếp theo

Hướng dẫn chi tiết hạch toán kết chuyển thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn chi tiết hạch toán kết chuyển thuế giá trị gia tăng
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo