Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 8
  • 1753
  • 7,017,696

Hướng dẫn chi tiết hạch toán kết chuyển thuế giá trị gia tăng

  13/03/2017

Cuối mỗi kỳ kế toán, trong những doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán phải hạch toán bút toán kết chuyển thuế giá trị gia tăng. Bài viết dưới đây, trung tâm Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách hạch toán kết chuyển thuế giá trị gia tăng.

1. Nguyên tắc kết chuyển thuế GTGT

  • Khái niệm: Kết chuyển thuế GTGT nghĩa là cấn trừ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ với số thuế GTGT đầu ra phải nộp. Dựa vào đó, doanh nghiệp có thể tính ra số thuế GTGT phải nộp trong kỳ hoặc số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau.

  • Việc kết chuyển thuế GTGT chỉ được thực hiện ở những doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính thuế GTGT khấu trừ.

  • Nguyên tắc kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ:

+ Nếu số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ < số thuế GTGT đầu ra phải nộp => Doanh nghiệp khấu trừ hết số thuế GTGT đầu vào => Chỉ phải nộp số thuế chênh lệch.

+ Nếu số thuế GTGT đầu vàođược khấu trừ > số thuế GTGT đầu ra => Doanh nghiệp được khấu trừ hết số thuế đầu ra => Số chênh lệch được chuyển sang kỳ sau khấu trừ tiếp.

hạch toán kết chuyển thuế giá trị gia tăng

                                     Nguyên tắc kết chuyển thuế GTGT

2. Cách hạch toán kết chuyển thuế GTGT

a. Tính số thuế GTGT đầu ra còn phải nộp trong kỳ (trước khi thực hiện kết chuyển thuế)

Số Thuế GTGT đầu ra phải nộp = Phát sinh có TK3331–  phát sinh nợ TK3331 (lưu ý: không bao gồm số dư có TK 3331 từ kỳ trước).

b. Tính thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ = Dư Nợ TK133 ở đầu kỳ + phát sinh Nợ TK133 trong kỳ – phát sinh Có TK133 trong kỳ

c. Thực hiện bút toán kết chuyển thuế khóa học kế toán

-  TH1: Số thuế GTGT đầu ra phải nộp > số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ => Kết chuyển số thuế GTGT đầu vào, số chênh lệch phải nộp.

Định khoản: Nợ TK 3331/ Có TK 133: Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

-  TH2: Số thuế GTGT đầu ra < số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ => ta kết chuyển số thuế GTGT đầu ra phải nộp, số chênh lệch chuyển sang kỳ sau khấu trừ tiếp.

Định khoản: Nợ TK 3331/Có TK 133: Số thuế GTGT đầu ra phải nộp.

VD: Công ty Kế toán Việt trong quý 4 năm 2016 có số thuế GTGT đầu ra là 70 triệu đồng, số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là 50 triệu đồng.

Cuối kỳ, công ty Kế toán Việt phải hạch toán bút toán kết chuyển thuế GTGT như sau:

Nợ TK 3331: 50.000.000

       Có TK 133: 50.000.000

Công ty Kế toán Việt còn phải nộp số thuế GTGT là 70.000.000 – 50.000.000 = 20.000.000 đồng

3. Kiểm tra kết quả việc kết chuyển thuế GTGT

  • TH1: Số thuế GTGT đầu ra phải nộp > Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: kiểm tra số dư Có cuối kỳ TK 3331(Sau khi kết chuyển, không tính bút toán nộp thuế) = Chỉ tiêu [40] trên tờ khai thuế GTGT.học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất hà nội

  • TH2: Nếu số thuế GTGT đầu ra phải nộp > số thuế GTGT đầu vào thì: Số dư Nợ TK133 = Số liệu ở chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế GTGT.

>>> Xem thêm: Một số lưu ý quan trọng khi sử dụng hóa đơn GTGT

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Ngoài ra, nếu bạn quan tâm đến các khóa học đang được đào tạo tại Lê Ánh bao gồm: Khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu ở TPHCM và Hà Nội, vui lòng liên hệ theo số hotline: 0904.84.88.55 hoặc truy cập địa chỉ web: ketoanleanh.edu.vn.

Bình luận

Tin tức mới