Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 22
  • 1084
  • 5,579,275

Mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất năm 2017

  19/09/2016

Biên bản hủy hóa đơn được lập khi hóa đơn GTGT bị viết sai hoặc khi hai bên không thực hiện hợp đồng mua bán nữa. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực tế tại Kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ với các bạn mẫu biên bản hủy hóa đơn theo quy định mới nhất.

Mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất

bien-ban-huy-hoa-don

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o------

 

BIÊN BẢN HUỶ HOÁ ĐƠN

- Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

- Căn cứ vào khoàn 7 điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng; quản lý thuế và hóa đơn.

Hôm nay, ngày   tháng   năm 20  . Đại diện chúng tôi gồm:

Bên B (bên bán): Công ty Kế toán Việt........................ MST:........................................................

Địa chỉ: CT 1 Ngô Thì Nhậm, Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội...............................................

Đại diện:..................................................................... Chức vụ:......................................................

Bên A (bên bán): .......................................................... MST:........................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................................................

Đại diện:..................................................................... Chức vụ:......................................................

Hai bên Cùng lập biên bàn đồng ý huỷ hoá đơn ký hiệu: .......................... Số hiệu HĐ: ...............

lập ngày...................................................................... trị giá như sau:

Tên hàng hoá, dịch vụ: ....................................................................................................................

Tiền hàng hoá dịch vụ chưa thuế:....................................................................................................

Tiền thuế: 10%:................................................................................................................................

Tổng tiền thanh toán:.......................................................................................................................

  1. Lý do huỷ hoá đơn: .................................................................................................................                                                                                                                                                        

  2. Cam kết: ..................................................................................................................................                                                                                                                                                           

Biên bản được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 1 bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                ĐẠI DIỆN BÊN B

>>> Xem thêm: Xử lý chi phí thuê nhà cho nhân viên

>>> Tải về: Biên bản hủy hóa đơn

Bình luận

Tin tức mới